บันทึกการเมืองไทย (35) : อย่าหลงประเด็น

ประเด็นอยู่ที่การทำผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรม และคอรัปชั่น ของคุณทักษิณ    ไม่ใช่อยู่ที่ใครชนะเลือกตั้ง    มิฉนั้นจะโดนหลอก เอาการเลือกตั้งฟอกตัว    และเบี่ยงเบนประเด็น

วิจารณ์ พานิช

๓ เมย. ๔๙