งานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด

งานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด

1.งานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด (แนวทางการทำงาน)

- การจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น สาธิบัณฑิต,งานประจำปี,โปสเตอร์นำเสนอ,เป็นต้น

- งานบริการทั่วไป

2.งานที่คิดว่ายังบกพร่องอยู่

- เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์

- วารสารรายปี

-ฐานข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย

3.แนวทางการพัฒนางานให้ประสบความสำเร็จ

1. ต้องมีการวางแผนที่ดี และเป็นระบบ มีการประชุมวางแผนร่วมกัน ว่าต้องการนำเสนออะไรแนวไหนบ้าง

2.ข้อมูลต้องแน่นนอนเชื่อถือได้

3.รู้จุดประสงค์ของการทำว่านำไปใช้ในงานไหนเพื่ออะไร

4.การประสานงานที่ดี ระหว่างผู้จัดทำกับผู้ให้ข้อมูล

5.ความมุ่งมั่นของผู้ทำ

4. ข้อเสนอแนะ

1.เนื่องจากปริมาณงานมีมากมายแต่ผู้ปฏิบัติงานมีน้อยอยากให้มีคนเพิ่ม เพราะนอกจากงานประจำแล้วจะมีงานประจำเร่งด่วนอีก ซึ่งบางครังก็ทำไม่ทันหากมีเจ้าหน้าที่ธุรการเพิ่มอีกสักคนก็คงจะดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

223582

เขียน

17 Nov 2008 @ 16:40
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 03:26
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก