บรรยากาศของการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งก็ได้สิ้นสุดลงแล้ว และหนู เค เอ็ม ก็ไปใช้สิทธิ์ของตนเองเหมือนกัน 
หนูเคเอ็ม (นู๋แหม่ม) ก็ต้องเดินทางตั้งแต่เช้าออกจากที่พักเพื่อกลับไปบ้าน
ที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
ส่วนหนู เคเอ็มอีกคน (นู๋แป้น) ก็ไม่ต้องเดินทางไกล เพราะว่าพักอยู่ที่บ้าน (อ.ท่าศาลา) 
ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 นาที  
เมื่อเดินทางไปถึงที่ทำการเลือกตั้ง เวลา 13.05 น. 
สังเกตุดูเห็นคณะกรรมการ นั่งประจำโต๊ะสำหรับลงชื่อและให้บัตรไปเลือกตั้งจำนวน 3 คน 
มีกรรมการประจำตู้สำหรับหย่อนบัตร 4 คน (รวม รปภ. ด้วย) 
ส่วนอีกชุดหนึ่งจะนั่งตรงกันข้ามกับกรรมการลงชื่อประมาณ 5-6 คน 
(ก็มีผู้ใหญ่ อบต. รวมทั้งชาวบ้านด้วย) 

เมื่อถึงคิวของ หนูเคเอ็ม ก็หยิบบัตรประชาชนของตนเองส่งให้คณะกรรมการคนที่ 1

เพื่อลงหมายเลขบัตรพร้อมทั้งเซ็นชื่อ จากนั้นก็เดินที่กรรมการคนที่ 2 และ 3 เพื่อลงชื่อด้านบนขวาของใบเลือกตั้ง

เมื่อเราได้เซ็นชื่อเสร็จกรรมการก็คืนบัตรประชาชนมาให้พร้อมกับบัตรเลือกพรรค และบัตรสำหรับเลือกคน (เลือกเบอร์ที่รักและเลือกพรรคที่ชอบ) จากนั้นก็เดินเข้าไปในคูหาเพื่อกาบาท สังเกตุดูคูหามีทั้งหมด 4 คูหาด้วยกัน ในแต่ละคูหาก็มีแท่นหมึกปั๊มและที่ปั๊มตรายาง คูหาที่ 1-3 ไม่มีปากกาวางไว้ให้ มีแต่คูหาที่ 4 ที่มีปากกาแดงอยู่ 1 ด้าม (หนูเคเอ็มลืมเอาปากกาไปเอง) แล้วหนูเคเอ็มก็เดินเข้าไปที่คูหาที่ 4 หยิบปากกาแดงมากากบาทเสร็จแล้วก็พับใบลงคะแนนและเดินไปหย่อนบัตรลงตามตู้ที่เขากำหนดไว้ให้ และก็ได้ถามกรรมการที่นั่งประจำตู้ว่าทำไมไม่วางปากกาเอาไว้ด้วย กรรมการตอบว่าถ้าใช้ปากกามันจะช้า แต่ถ้าใช้ที่ปั๊มจะเร็วกว่า แล้วหนูเคเอ็มบอกว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราใช้ตรายาง สามารถที่จะโกงกันได้

เมื่อพูดจบหนูเคเอ็มก็เดินกลับ (โดยได้รับคำตอบที่บอกว่าใช้ตรายางเร็ว) จากนั้นก็กลับบ้าน

แล้วไม่ทราบว่าท่านอื่น ๆ ได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันหรือเปล่า แล้วบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)