ถาม-ตอบ ปัญหาคอมพิวเตอร์ ตอบได้ก็ตอบ ตอบไม่ได้ก็จะค้นหามาตอบ
ครั้งหนี่งไม่นานมานี้ เคยรับซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นอาชีพ ทุกปัญหาของคอมพิวเตอร์ต้องแก้ให้ได้
มาบัดนี้ไม่ทำเป็นอาชีพแล้ว ขอเป็นวิทยาทานก็แล้วกัน คิดว่าคนทำงานคงไม่ถามลึกเกินความ สามารถ