ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในไทย ที่นำ RSS feed มาใช้เพื่องานประกันคุณภาพ

"หน่วยงานที่ติด Feed แล้ว จากนี้ไป ทุกครั้งที่มีข่าวสาร QA ใหม่ๆ ที่ต้องการแจ้งให้กับคณะอื่นๆ หรือ สำนักประกันฯ ให้ได้รับทราบก็เพียงแค่เพิ่มหัวข้อข่าว (Feed Item) ในไฟล์ฟีด แล้วทำการโอนไฟล์ฟีดนั้นขึ้นไปในเว็บไซต์ของคณะเท่านั้น ระบบ PlanetQA จะทำการดึงข้อมูลมาแสดงทุกๆ 10 นาที"

ตัวอย่างการรวม Feed มาที่ PlanetQA

(http://km.psu.ac.th/planetqa)

(กดเพื่อดูรูปขยาย)

ตัวอย่างการใส่ Feed ในเว็บไซต์ประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์

(http://www.psu.ac.th/economics/012_QA.htm)

(กดเพื่อดูรูปขยาย)

ตัวอย่างการใส่ Feed ในเว็บไซต์ประกันคุณภาพของสำนักส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง

(http://exten.pn.psu.ac.th/)

(กดเพื่อดูรูปขยาย)