วันนี้เรียนพิเศษเกียวกับวีดีโอรูปภาพ    และได้เรียนโปรแกรม  power  point