แข่งบอลตอน  อ.2

ตอนนั้นผมแข่งบอลผมดีใจมากและผมมาโรงเรียนสายมากผมเปลี่ยนชุดไม่ทันเพื่อน