เรียนคอมพิวพ์เตอร์

คอม
วันนี้ฉันตื่น 07.00ฉันรีบไปเรียนคอมพิวพ์เตอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่ายนําความเห็น (0)