เรียนไห้สนุก

 

วันนี้ตื่นมาก็6.30น.

แล้วปมก็อาบน้ำนานจิบเสร็จแล้วก็€atตามระเบียบ

และก็มาโรงเรียน