เริ่มด้วย สอนคอมพิวเตอร์ตอนเช้า  แล้วต้องไปรายงานตัว นักกีฬาของมหาวิทยาลัย  ตอนเย็นต้องไปแข่งบาส ที่จังหวัดสมุทรสงคราม  กว่าจะกลับถึงบ้าน สงสัยจะ เที่ยงคืน