ความเคลื่อนไหวในวงการ KM

ความเคลื่อนไหวในวงการ KM

วิจารณ์  พานิช

31 พ.ค.48

1.      การประชุมจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2   จัดโดย สคส. และองค์กรพันธมิตร 1 2 ธ.ค.48   ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์   โปรดติดตามรายละเอียดที่ blog นี้   หรือที่ www.kmi.or.th

2.      ตลาดนัดความรู้เพื่อเมืองไทยแข็งแรง  จ.พิจิตร   25 26 มิ.ย.48   ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่คุณสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์   ([email protected], 09-961-1204)

3.      การประชุมถ่ายทอดประสบการณ์  พัฒนางานประเมินผล     จัดโดยกรมอนามัย   วันที่ 22 24 มิ.ย.48   ที่โรงแรม การ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี   ผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายกรม   หลากหลายหน่วยงาน     ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่คุณธีราภรณ์  ไชยศิริวัฒนกุล   หัวหน้าผ่ายบริหารทั่วไป   กองแผนงาน   โทร.0-2590-4285

4.      ตลาดนัดความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลใน จ.สงขลา   วันที่ 10 11 มิ.ย.48   จัดที่ ม.สงขลานครินทร์   โดยศูนย์ประสานงานคุณภาพโรงพยาบาลภาคใต้   คุณสิริลักษณ์  ตันชัยสวัสดิ์  ([email protected]) มีเป้าหมายเพื่อเริ่มต้นเครือข่ายจัดการความรู้ของโรงพยาบาลใน จ.สงขลา

5.      ตลาดนัดความรู้ด้านการจัดการงานวิจัย   วันที่ 19 20 มิ.ย.48   ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท     จ.สงขลา   จัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนา   ม.สงขลานครินทร์   ([email protected])

6.      ตลาดนัดความรู้เพื่อการควบคุมโรคหวัดนกในชุมชน   วันที่ 18 19 ก.ค.48   จัดโดยมูลนิธิ   สาธารณสุขแห่งชาติ   สถานที่ยังไม่ได้กำหนด   ขอทราบรายละเอียดได้ที่ พญ. ลัดดา  ดำริการเลิศ   ([email protected])

7.      ตลาดนัดความรู้การนำการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร   วันที่ 30 มิถุนายน 1 กรกฎาคม 2548  ที่ศูนย์ฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน   จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอทราบรายละเอียดที่คุณขวัญชนก  ลีลาวณิชไชย   ([email protected])

8.      KM สัญจร 5 จังหวัด   จัดโดย สคส.  วันที่ 4 6 กรกฎาคม 2548   โดยเริ่มที่จังหวัดสุพรรณบุรี    นครสวรรค์   ตาก   พิจิตร   และพิษณุโลก  

9.      ตลาดนัดความรู้เครือข่ายมหาวิทยาลัย (UKM Forum)   วันที่ 24 25 กรกฎาคม 2548   จัดที่มหาวิทยาลัยนเรศวร   จังหวัดพิษณุโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม#สคส.#การจัดการความรู้ในสังคมไทย

หมายเลขบันทึก: 22, เขียน: 31 May 2005 @ 02:29 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 14:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)