http://www.phutti.net/elearning/mdEx/index.html
เว็บไซท์สำหรับทำข้อสอบออนไลน์ มีวิธีการและขั้นตอนที่ง่ายมากค่ะ
๑.เข้าโปรแกรม http://www.phutti.net/elearning/mdEx/index.html
๒.คลิกเติมจำนวนคำถาม ข้อ & ประเภทของคำตอบ   แล้วคลิกปุ่มตกลง
๓.คลิก จำนวนคำตอบ ตัวเลือก คลิกปุ่มตกลง
๔.พิมพ์คำถามช่องคำถาม และพิมพ์คำตอบ  ติ๊กเลือก ข้อถูก
๕.เมื่อครบทุกข้อแล้ว ให้คลิกปุ่ม สร้างโค๊ตข้อสอบ
๖.คลุมดำโค๊ตข้อสอบแล้ว copy ไปวางไว้ที่โปรแกรม notepad แล้วsave เป็น .html
๗.เปิดไฟล์ที่บันทึกไว้ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ตกแต่งให้น่าดู สวยงาม เพิ่มภาพ หรือใส่ gif ให้มีสีสัน
หวังว่าคงไม่ยากใช่มั๊ยค่ะ