สวัสดีค่ะ  สมาชิก GoToknow จากสถาบันบำราศนราดูร  ทุกท่าน

         ธุรการกลุ่มบริการเฉพาะทาง  มีหน้าที่ประสานงานทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม  หากมีข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับกลุ่มบริการเฉพาะทางหรือธุรการกลุ่ม  โปรดให้ข้อเสนอแนะด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ