Portfolio ด้วยโปรแกรม FlipAlbum

มดคันไฟ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นักศึกษา (การตลาด) ตื่นเต้นและชอบมากที่ได้นำผลงานของตนเองมาสร้างสรรค์ในรูปแบบของ E-portfolio เพราะได้ใส่ ทั้งอารมณ์ ความรู้สึก ผ่านทางภาพ  เสียง  วีดิโอคลิป (ที่ไม่เปลือย...และไม่ลับเฉพาะ) มาอวดสายตาครูอาจารย์ และเพื่อน ๆ 

เดิมทีให้นักศึกษาทำ E-portfolio ในรูปแบบของ Web based โดยอบรมการใช้โปรแกรม Joomla  เพราะคิดว่า นักศึกษาจะได้ up date ข้อมูลของตนเอง ได้ตลอด  ....แต่มีปัญหาเรื่อง ฐานข้อมูล  จึงให้เขาทำ E-portfolio โดยใช้โปรแกรม FlipAlbum แทน ก็ดีค่ะ...ง่ายกว่า ทำได้รวดเร็วกว่า พอนักศึกษา ทำเสร็จแล้ว อาจารย์ก็นำมา write เป็น CD ทำเป็น Stack หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไว้ให้รุ่นอื่น ๆ ดู ตัวอย่างงานที่รุ่นพี่ ได้ทำไว้

E-portfolio ประกอบด้วย

1. ประวัติ พร้อมบ้านเลขที่ รวมทั้ง email address

2. ความสามารถพิเศษ รวมทั้งผลงานที่โดดเด่น และความภาคภูมิใจ

3. ผลงานในรายวิชาที่เรียน 

4. สรุปบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษา

5. อื่น ๆ  เช่น  เพื่อน ๆ ในกลุ่ม  ความหวัง  ความรู้สึกที่มีต่อการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย ฯลฯ

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อุปกรณ์สำหรับการเก็บบันทึกภาพ ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ที่เหมาะสม ทำให้การทำ E-portfolio มีสีสัน และกระต้นให้นักศึกษาตั้งใจสร้างผลงาน ของตนเอง ทำให้ผลการเรียนดีขึ้น ประกอบกับ มี E-learning ที่นำคะแนน หรืองานที่นักศึกษาได้ทำแล้ว ขึ้นแสดง .....ไม่น่าเชื่อว่า จะทำให้นักศึกษาให้ความร่วมมือ เพื่อประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ม.ราชภัฏรำไพพรรณีความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ท่าน ผอ.ประจักษ์

ปวีร์ภัทร
IP: xxx.121.6.165
เขียนเมื่อ 

ดีครับ นานๆจะเห็นนักเรียนสนใจที่จะโชว์ผลงาน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ technology base ซึ่งคงถูกใจและสนุกที่จะทำ ส่งเสริมครับ ส่งเสริม