หน่วยงานของท่านทำประกันคุณภาพรูปแบบใด (ตอนที่ 4)

พื้นฐานความรู้ด้านประกันคุณภาพไม่ทะลุปรุโปร่ง รู้แค่พื้นฐานประกันคุณภาพ พัฒนาได้แต่ไม่ยั่งยืน

วันนี้ขอต่อในตอนที่ 4 ว่าหน่วยงานของท่านทำประกันคุณภาพรูปแบบใด ในรูปแบบที่ 1 หรือรูปแบบที่ 2

    

 

 

    การประกันคุณภาพรูปแบบที่ 1                    การประกันคุณภาพรูปแบบที่ 2

13. รักการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง             13. รักษาคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ

และมุ่งหาคุณภาพที่ระดับเหนือกว่า                    ใช้เวลาพัฒนาล่าช้า ขาดความต่อ

เป็นผู้นำด้านประกันคุณภาพ มีวินัย                     เนื่อง ชอบเป็นผู้ตามมากว่าผู้นำ

เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)                      (ดูผู้อื่นทำสำเร็จก่อน)                   

14. ชอบค้นคว้าศึกษา ใช้ความ                        14. ไม่ชอบศึกษาค้นคว้าและไม่มี

พยายาม ใช้กำลังใจ กำลังกาย                          ความพยายาม อดทน ทำตามเพราะ

กำลังความคิดมากมาย ใช้ความ                         นโยบาย                                  

อดทนไม่หยุดยั้ง                                                                                         

15. Input  Process Output ต้อง                     15. เน้นเฉพาะ Processอย่างเดียว

เป็นระบบ มีคุณภาพ คงเส้นคงวา                       เชื่อว่าเมื่อทำแล้ว Output จะดีตามมาเอง

เน้นถึง  Outcome เพื่อตรวจสอบ                                                                      

ได้ทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส นำผล                                                                     

ประเมินมาพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม                                                                

16. มีพื้นฐาน TQM,TQA, QC,                        16. พื้นฐานความรู้ด้านประกันคุณภาพ

BSC การจัดระบบการควบคุม ภายใน                  ไม่ทะลุปรุโปร่ง รู้แค่พื้นฐานประกัน

 การบริหารความเสื่ยง  มีปรัชญา                        คุณภาพ พัฒนาได้แต่ไม่ยั่งยืน

 ประกันคุณภาพเป็น พื้นฐาน มีแนว                                                                

ความคิดการประกันคุณภาพที่ดีและ                                  

สามารถจัดการความรู้เหล่านั้นได้                                                                       

(KM) ควบคู่กันไปและทำตามพันธะ                                                                   

สัญญา ก.พ.ร.                                                                     

 ท่านได้ทบทวนแล้วยังคะว่าหน่วยงานของท่านได้ประกันคุณภาพในรูปแบบที่ 1 หรือรูปแบบที่ 2                                                            

                                                  

                                                                                                                                                        

                                                           

                    

                                  

                                                                     

 

                                                        

                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้หอพักนักศึกษา ประกันคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 21857, เขียน: 31 Mar 2006 @ 08:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)