ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกระบาดมากขึ้นในทุกพื้นที่  เด็กเล็กๆมีความเสี่ยงมาก  โรงเรียนจึงมีบทบาทสำคัญในการรณรงค์เพื่อกำจัดยุงลาย  และการจัดกิจกรรมสนุกๆก็ช่วยจูงใจในการเรียนรู้ของเด็กได้มาก  ดังนั้นจึงได้แต่งเพลงสนุกๆที่ให้ความรู้เรื่องยุงลายให้เด็กๆได้ร้องเล่นกัน  โดยให้คิดท่าทางประกอบเพลงกันเอง สนุกค่ะ ปรากฏว่าทั้งเด็กอนุบาลจนถึงระดับมัธยมร้องได้ และมีความรู้เรื่องยุงลายกับไข้เลือดออกได้ในระดับหนึ่ง  ลองดูนะคะ  

                         เพลงยุงลาย  (ทำนองเพลงแซบๆๆ ) 

           ตาย ตาย ตาย ต๊าย ตาย         ยุงลายมันร้ายเหลือใจ

แหล่งน้ำอย่าให้วางไข่ (ซ้ำ)              โอ่ง อ่าง ปี๊บ ไห... ปิดให้ดีดี 

จำไว้หากมีน้ำขัง                               ต้องระวังมันมาวางไข่ 

ทรายอะเบทรีบใส่ลงไป (ซ้ำ)             หรือเลี้ยงปลาไว้ ... ให้กินลูกน้ำ

ยุงลายกัดตอนกลางวัน                      อย่ามัวนั่งฝันฉันนั้นขอบอก 

ยุงลายนำไข้เลือดออก (ซ้ำ)               รุนแรงไม่หยอก...      ตายได้อีหลี 

                                                                                      จิ๊กโก๋ /2550