ยาสามัญประจำบ้าน 1

พานโฮม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 และ6/12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยาสามัญประจำบ้าน

ความหมาย
      
   ยาสามัญประจำบ้าน  หมายถึง   ยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นยาสามัญประจำบ้าน  โดยม่งหมายที่จะให้ประชาชนได้ใช้ยาเหล่านี้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ และมีอาการไม่รุนแรง  เช่น  ไอ  ปวดศีรษะ  ถูกน้ำร้อนลวก  ท้องอืดท้องเฟ้อ  ถูกมีดบาดเป็นต้น

   ยาสามัญประจำบ้าน   เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  ยาตำราหลวง  เป็นยาที่สามารถหาซื้อได้  มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป  ส่วนใหญ่จะมีราคาถูก  สามารถซื่อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
 
   ยาสามัญประจำบ้านแบ่งได้  2  กลุ่มดังนี้
   1. ยาแผนปัจจุบัน
   2. ยาแผนโบราณ

   ยาสามัญประจำบ้านประเภทยาแผนปัจจุบัน
 

แอสไพริน (Aspirin)

สรรพคุณ
     ใช้แก้ไข้(ตัวร้อน) ปวดหัว  ปวดตา  ปวดหู  ปวดฟัน  ปวดหลัง  ปวดข้อ  ปวดกล้ามเนื้อ  ปวดเมื่อยปวดประจำเดือน

วิธีใช้
      รับประทานหลังอาหารทันที  ถ้ารับประทานเวลาท้องว่าง ก่อนรับประทานอาหารควรดื่มนมก่อน  หรือหลังรับประทานอาหารควรดื่มน้ำตามมากๆ  รับประทานยาเฉพาะเมื่อมีอาการ  และรับประทานซ้ำได้ทุก 4 ถึ.  6  ชั่วโมง (ถ้ายังไม่ทุเลา)

       ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด     

     เด็กอายุ 5-10 ปี รับประทานครั้งละ 1 เม็ด   

      เด็กอายุ 3-5 ปี รับประทานครั้งละ ½ เม็ด 

      เด็กอายุ 1-3 ปี รั บประทานครั้งละ ¼ เม็ด

ข้อควรระวัง : ห้ามใช้ในคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหาร, หืด, ไข้เลือดออก, โรคเลือด (มีอาการเลือดออก แล้วหยุดยาก), คนที่แพ้ยานี้,
คนท้องใกล้คลอด, เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี, เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่เป็นไข้หวัดใหญ่ หรืออีสุกอีใส ถ้าจำเป็นต้องใช้ ควรใช้ยาพาราเซตามอลแทน ซึ่งอาจมีอาการแพ้ได้ โดยมีผื่นคันหรือลมพิษขึ้น ถ้ามีอาการแพ้ ควรหยุดยาทันที

 ยาแก้อาเจียน, แก้เมารถ, เมาเรือ, วิงเวียน

ไดเมนไฮดริเนต (Dimenhydrinate) ขนาด 50 มก.

สรรพคุณ : ใช้แก้อาการคลื่นไส้, อาเจียน, เมารถ ,เมาเรือ, วิงเวียน

วิธีใช้ : รับประทานเมื่อมีอาการ และซ้ำได้ทุก 6 – 8 ชั่วโมง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด

เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ ½ เม็ด

ถ้ารับประทานเพื่อป้องกันการเมารถ, เมาเรือ ให้รับประทานก่อนเดินทาง ½ ชั่วโมง

ข้อควรระวัง : เมื่อรับประทานแล้วจะทำให้ง่วงนอน มึนงง จึงห้ามขับรถ ขับเรือ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือของมีคม เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และไม่ควรใช้ในแม่ระยะให้นมบุตร

ยาขับเสมหะ

มิสต์สกิลแอมมอน (Mist. Scill ammon)

สรรพคุณ : ใช้ขับเสมหะในคนที่มีเสมหะ หรือเสลดเหนียว

วิธีใช้ : รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ

เด็กรับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา

 ยาแก้หืด

ยาเม็ดอะมิโนฟิลลีน (Aminophylline)

สรรพคุณ : ใช้รับประทานแก้หืด

วิธีใช้ : รับประทานเวลาหอบ และรับประทานซ้ำได้ทุก 6-8 ชั่วโมง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด

เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ ½ -1 เม็ด

ข้อควรระวัง : เมื่อรับประทานยานี้แล้วอาจทำให้คลื่นไส้, อาเจียน, ปวดหัว, ใจสั่น, เบื่ออาหาร

ยาขับลม, แก้ท้องอืด, ท้องเฟ้อ

ยาธาตุน้ำแดง (Mist. Stomachica)

สรรพคุณ : ใช้แก้อาการท้องอืด, ท้องเฟ้อ, จุกเสียด, แน่นท้อง, มีลมในท้อง และช่วยเจริญอาหาร

วิธีใช้ : รับประทานวันละ 3-4 ครั้ง หรือเมื่อมีอาการ

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ

เด็กอายุ 7-12 ปี รับประทานครั้งละ 2 ช้อนชา

เด็กอายุ 4-7 ปี รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา 

ยาแก้หวัด ,แก้แพ้

คลอร์เฟนิรามีน (Chlorpheniramine)

สรรพคุณ : ใช้แก้อาการคัดจมูกน้ำมูกไหล, จาม และแก้อาการแพ้ต่าง ๆ เช่น ลมพิษ ผื่นคัน แพ้อากาศ แพ้อาหาร หรือแพ้ยา

วิธีใช้ : รับประทานวันละ 2-4 ครั้ง หรือเมื่อมีอาการ (รับประทานซ้ำได้ทุกๆ 6 ชั่วโมง - 8 ชั่วโมง)

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด

เด็กอายุ 7-12 ปี รับประทานครั้งละ ½ -1 เม็ด

เด็กอายุ 4-7 ปี รับประทานครั้งละ ¼ เม็ด หรือ 1/2-1 ช้อนชา

เด็กอายุ 1-4 ปี รับประทานครั้งละ 1/2 ช้อนชา

เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี  รับประทานครั้งละ 1/4 ช้อนชา

เด็กอายุ ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ ไม่ควรใช้

ข้อควรระวัง : ห้ามรับประทานร่วมกับยาระงับประสาททุกชนิด สุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม, ยานี้อาจทำให้เสมหะเหนียว ขับออกยาก
จึงไม่ควรใช้ในคนที่เป็นหืดหรือไอมีเสมหะ หรือถ้าพบว่ารับประทานยานี้แล้วกลับไอมากขึ้น ควรหยุดรับประทาน, ยานี้รับประทานแล้วทำให้ง่วงซึม ง่วงนอน มึนงง จึงห้ามขับรถ ขับเรือ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือของมีคม เพราะอาจเกิดอันตรายได้, ถ้าใช้ในเด็กเล็กต้องระวังขนาดของยาที่ใช้ อย่าให้เกินที่กำหนดไว้ ถ้ารับประทานเกินขนาด อาจทำให้เด็กมีอาการกระวนกระวาย หรือชักได้

ยาถ่าย, ยาระบาย

ยาระบายแมกนีเซีย (Milk of magnesia)

วิธีใช้ : เขย่าขวดก่อนใช้ยา รับประทานก่อนนอน หรือตอนตื่นเช้า

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 2-3 ช้อนโต๊ะ (30-45 มล.)

เด็กอายุ 6-12 ปี รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ (15-30 มล.)

เด็กอายุ 1-6 ปี รับประทานครั้งละ 1-3 ช้อนชา ( 5-25 มล.)

ข้อควรระวัง : ห้ามใช้ในคนที่เป็นโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ หรือเมื่อมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน

ยาแก้ปวดเกร็งในท้อง

ยาเม็ดไฮออสซีนบิวทิลโบรไมด์ (Hyoscine butylbromide), ยาเม็ดบาราลแกน (Baralgan), สปาลาร์ชนิดแคปซูล (Spaslar), ดอนนาทาล (Donnatal) ปริมาณขวดละ 60 มล.

สรรพคุณ : ใช้แก้อาการปวดเกร็งในท้อง เช่น ปวดประจำเดือน, กระเพาะลำไส้เกร็งตัว รวมทั้งใช้บรรเทาอาการปวดนิ่วในท่อไต หรือนิ่วในถุงน้ำดี ก่อนพบแพทย์

วิธีใช้ : รับประทานเมื่อมีอาการ และรับประทานซ้ำได้ทุก 6-8 ชั่วโมง

ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด

เด็กอายุ 7-12 ปี รับประทานครั้งละ ½-1 เม็ด

ข้อควรระวัง : ห้ามใช้ในคนที่เป็นต้อหิน, ต่อมลูกหมากโต, ผู้ป่วยโรคตับ และควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้สูงอายุ ยานี้อาจทำให้ปากและคอแห้งได้

      ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้าน  2  ต่อไปเลยนะจ๊ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูปุ๋ยความเห็น (12)

ตาล
IP: xxx.26.244.43
เขียนเมื่อ 

น.ส.สุกฤตา วงศ์ภาคำ ม.6/12 เลขที่ 43

นางสาวถาดทอง เพียรชนะ
IP: xxx.26.247.158
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณครู

โอเล่
IP: xxx.149.25.235
เขียนเมื่อ 

นายอดินันท์ ไชยเดช เลขที่ 10 ม.6/12

ขอบคุณครับ

วาริช
IP: xxx.26.241.167
เขียนเมื่อ 

น.ส.กนิษฐา โฮมวงศ์ ม.6/12 ,16

enlish-social
IP: xxx.174.77.14
เขียนเมื่อ 

อัจฉรา บุญเรือง เลขที่ 47 6/12 ค่ะ

หาข้อมูลทำชุดฝึกเพิ่มเติ่มค่ะ

จิมมี่
IP: xxx.157.229.172
เขียนเมื่อ 

นายไพโรจน์ วรรณพงษ์ เลขที่ 3 ม. 6/12

โบว์
IP: xxx.149.25.239
เขียนเมื่อ 

น.ส.มณีรัตน์ พละชีวะ

เลขที่ 28 ม.6/12

วิลาภรณ์ บุตรสะอาด เลขที่ 38 ม.6/12
IP: xxx.26.248.242
เขียนเมื่อ 

อ่านเพิ่มเติมคะ

เจษฏากร
IP: xxx.26.164.113
เขียนเมื่อ 

เนื้อหาดีมากครับ

นายเจษฏากร ธิมี เลขที่ 4 ม6/11

เกศรินทร์
IP: xxx.26.246.49
เขียนเมื่อ 

เกศรินทร์ สิงห์รัมย์ 6/12 52

นู๋ว์มิ๊รุ นู๋ว์เมา
IP: xxx.53.70.184
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆๆๆ

เนื้อหาเยอะ

12
IP: xxx.52.143.197
เขียนเมื่อ 

20.