ไดร์ฟ โฟลเดอร์และไฟล์ข้อมูล ต่างกันอย่างไร

สมบูรณ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างของคอมพิวเตอร์จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆตามที่เราต้องการ เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่

ไดร์ฟหรือไดรว์ (Drive) / โฟลเดอร์ (Folder) / ไฟล์ (File)

1. สมมุตว่ามีสำนักงานอยู่แห่งหนึ่ง

2. ซึ่งได้ถูกแบ่งซอยออกเป็นห้องๆ

3. ภายในห้องเหล่านั้นก็จะมีตู้เก็บเอกสารซึ่งอาจมีแค่ตู้เดียวหรือมีหลายตู้อยู่ในนั้นต่างกันไป และเรียกแทนตู้แต่ละใบเหล่านั้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ เช่น A, C, D, E…

4. โดยที่แต่ละตู้ก็จะมีลิ้นชักอยู่ชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้

5. และในลิ้นชักแต่ละชั้นก็จะเก็บเอกสารงานต่างๆอยู่ภายใน


หากเปรียบเสมือน...


1. เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแทนสำนักงาน

2. และอุปกรณ์บันทึกหรืออ่านข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk), ไดร์วซีดีรอม (CD-ROM), ฟลอปปี้ดิสก์ไดร์ว (Floppy Disk Drive) หรือ แฟลชไดร์ว (USB Flash Drive) ต่างเสมือนเป็นห้องแต่ละห้อง

3. ตู้เก็บเอกสารที่อยู่ในห้องเหล่านั้นก็เปรียบเสมือนไดร์ว (Drive) ที่เอาไว้คอยเก็บข้อมูล


4. โดยที่โฟลเดอร์ (Folder) จะเปรียบเสมือนเป็นลิ้นชักตู้

5. และเอกสารงานต่างๆก็คือไฟล์ข้อมูล (File) นั่นเอง


                      


ผู้บันทึก  :  อาทิตย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานสารสนเทศความเห็น (0)