เนื่องจากตัวเองนั้นเป็นผู้หญิง   จึงจำเป็นต้องให้ความสนใจกับรูปร่าง  หรือสัดส่วนของตนเอง  และทุกครั้งที่มีคนทักว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่า  !  จะรู้สึกไม่สบายใจและกังวลทันที  ซึ่งคิดว่าผู้หญิง  หรือผู้ชายที่สนใจตนเองต้องรู้สึกเช่นเดียวกันแน่นอน

                ดังนั้นจึงใคร่ขอนำให้มาทำความรู้จักกับ  ค่าดัชนีมวลกาย  ซึ่งจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้ทราบได้ว่า  ขณะนี้รูปร่างหรือหุ่นเป็นเช่นไร

               สูตรการหาค่าดัชนีมวล

               ค่าดัชนีมวลกาย   =  น้ำหนักตัว  (เป็นกิโลกรัม)

                                                         ส่วนสูง  (เป็นเซนติเมตร)

 

เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วนำมาเทียบเกณฑ์   ดังนี้

                หุ่นดี                       =     18.5 – 22.9  กิโลกรัม / เซนติเมตร

                อวบไปหน่อย       =      23.024.9  กิโลกรัม / เซนติเมตร

                อ้วนแล้วล่ะ           =      25.030.0   กิโลกรัม / เซนติเมตร

                อ้วนม๊ากมาก         =      มากกว่า  30  กิโลกรัม / เซนติเมตร