สู้จนยิบตา

  สำนวนนี้มีที่มาจากการชนไก่  ซึ่งการชนไก่จะเกิดบาดแผล  ที่หัวหรือตา  เจ้าของของจะต้องเย็บที่แผลหรือตาที่แตก  คำว่าเย็บตา  มีการเพี้ยนเป็น ยิบตา

ไม่ดูตาม้าตาเรือ

สำนวนนี้มีที่มาจากการเล่นหมากรุก  ที่มี  เบี้ย เม็ด โคน ม้า  เรือ  ขุน  หากการเดินหมากไม่ระมัดระวัง  ก็จถูกฝ่ายตรงข้ามกินหมากของเราได้  จึงเรียกว่าไม่ดูตาม้าตาเรือ

เห็นกงจักรเป็นดอกบัว

สำนวนนี้มีที่มาจากนิทานเรื่องมิตตวินทุ ซึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่มีแม่เลี้ยงดูแบบตามใจ  เมื่อมีอะไรไม่พอใจก็ทุบตีแม่  จนสุดท้ายไปเที่ยวทะเลเรือเกิดล่ม  ไปติดที่เกาะพบเปรตที่มีกงจักรหมุนรอบ    ศีระษะ  เขามองว่าเป็นกงจักรท่สวยงามจึง  ขอมาสวมที่หัวตนเอง

วันนี้พอแค่นี้  วันหลังจะมาเพิ่มเติมให้ครับ