ความคิดเห็นเกี่ยวกับคำพิพากษากรณีนายสมัคร

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคำพิพากษากรณีนายสมัคร

อยากทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับคำพิพากษากรณีนายสมัคร เรื่องเกี่ยวกับลูกจ้างหรือผู้รับจ้างทางกฎหมาย  ขอทราบความคิดเห็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การตรวจสอบทรัพย์สินความเห็น (0)