แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

วัญเพ็ญ
ใช้ได้ผล

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ประกอบการเรียนบทเรียนโปรแกรมเรื่อง การเขียนบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี ๑๑

  ชุดที่ ๑ เรื่อง คำคล้องจอง

 

 

 

คำชี้แจง  จงกาเครื่องหมาย  X  ทับตัวอักษร ที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

 

๑.  ข้อใดไม่มีเสียงคล้องจองกัน 

                  ก.  ฝรั่ง    -       มังค่า

                  ข.  ชีวิต                    -      ชีวา

    ค.  เส้นผม    -     บังตา

                 ง.  มากมาย   -    หลายตัว

 

 

 

 

๒.  ข้อใดคล้องจองกับคำ รูปไม่หล่อ       

                 ก.  พ่อไม่รวย

                  ข.  สวยทั้งวัน

                 ค.  ฉันกับเธอ

                ง.  เสือลายสวย

 

 

 

๓.   คำคู่ใดไม่ใช่คำคล้องจอง

 

                ก.  เขียน -   เกวียน

                ข.  คอย   -   เลย

                ค.  แมว   -   แม้ว

                 ง.  เม็ด   -   เพชร

 

 

 

 

๔.  คำว่า   ธนาณัติ  ควรต่อด้วยข้อความใดจึงจะทำให้มีเสียงคล้องจองกัน

                ก.  ธนาคาร

                ข.  บัตรเครดิต

                ค.  ไปรษณีย์

                ง.  โทรศัพท์

 

 

 

 

๕.  คำคู่ใดมี เสียงคล้องจองกัน

                ก.  ถนัด      -   ประหยัด

                ข.  กระทง   -   กะทิ

                ค.  ตลอด    -   ตลับ

                ง.  เคร่ง       -   ครัด

 

 

 

 

๖.  ข้อใดไม่ใช่คำคล้องจอง    พยางค์

                ก.  เรือใบ   -   ในน้ำ

                ข.  ไข่เป็ด   -   เจ็ดฟอง

                ค.  ยินดี      -   ปรีดา

                ง.  ร่าเริง     -   แจ่มใส

 

 

 

 

๗.  ข้อใดเป็นคำคล้องจอง    พยางค์

                  ก.  เนื้อนมดี          -    เนื้อวัวนุ่ม

                 ข.  ข้าวสารขาว     -    หอมชื่นใจ

                 ค.  ส้มเขียวหวาน  -    ข้าวต้มมัด

                 ง.  กรุพระเครื่อง   -    เมืองคนแกร่ง

               

 

 

 

 

 

 ๘.  ข้อใดเป็นคำคล้องจอง    พยางค์

                ก.  ใช้ยาเสพติด    -    อาจถึงตายได้

                ข.  ใช้ยาเสพติด    -    ชีวิตจะสั้น 

                ค.  ใช้ยาเสพติด    -    มีอันตรายมาก

                ง.  ใช้ยาเสพติด    -    ควรไปพบแพทย์

 

 

 

 

ใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ  ๘-๑๐

 

                ไม่ตัดสินใจแน่   มัวแต่เสียดายหมายสอง

 

๙.  คำคล้องจองภายในวรรค  คือ  คำคู่ใด

                ก.   ไม่    -   แน่

                ข.   ตัด   -   ใจ

                ค.   แน่   -   แต่

                ง.   ดาย  -  หมาย

 

 

 

 

๑๐.  คำคล้องจองระหว่างวรรค  คือ  คำคู่ใด

                ก.  ไม่    -    มัว

                ข.  ใจ    -    เสีย

                ค.  แน่   -    แต่

                ง.  แน่    -    หมาย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเขียนบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาไทย#แบบทดสอบ#การเขียนบทร้อยกรอง

หมายเลขบันทึก: 211321, เขียน: 24 Sep 2008 @ 21:22 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 20:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

IP: xxx.205.34.150
เขียนเมื่อ 

ดีได้ความรู้