IS [email protected]

juichytour
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย อ.ขุขันธ์

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน   กรณีศึกษา  โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย  อ.ขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้วิจัย : ชัชวาล  ใจโชติ
ชื่อปริญญา : ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศัพท์สำคัญ : ระบบสารสนเทศ  การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน
        การค้นคว้าอิสระนี้ เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศงานข้อมูลนักเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในองค์กร   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูล และพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลนักเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถเข้ามาตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลด้านต่าง ๆ  ของนักเรียน โดยผ่านทางเว็บเพจของหน่วยงาน รวมถึงมีการสรุปรายงานต่าง ๆ  เพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนงานของผู้บริหาร และเป็นประโยชน์สูงสุดในการนำระบบสารสนเทศไปใช้งาน
       การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน   พัฒนาขึ้นโดยใช้เครื่องมือในการพัฒนา  คือ  โปรแกรมภาษาพีเอชพี  (Professional Home Page) ในการเขียนโปรแกรมร่วมกับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  ที่สร้างด้วยโปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) และประมวลผลผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์อาปาเช่ (Apache)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนความเห็น (3)

นู๋พิมพ์
IP: xxx.172.176.202
เขียนเมื่อ 

พี่ค่ะ!

นู๋พิมพ์รบกวนพี่เมลย์ งานวิจัยเรื่องนี้ให้หน่อยได้ไหมค่ะ

งานวิจัยของพี่มีประโยชน์มากมายเลยค่ะ

ตรงกะที่นู๋ทำด้วย

ถ้านู๋ได้งานของพี่ไปศึกษา นู่คงจะเก่งได้ซักครึ่งนึงของพี่แน่เลยค่ะ

ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะค่ะ

นู๋พิมพ์
IP: xxx.172.176.202
เขียนเมื่อ 
บรรพต
IP: xxx.47.121.92
เขียนเมื่อ 

มีตัว demo ของโปรแกรมให้ลองใช้มั้ยครับ หรือมีการแจกจ่ายหรือเปล่าครับ