ลักษณะไก่ชนพระนเรศวร
            ไก่ชนพระนเรศวรเป็นไก่ชนสายพันธ์เหลืองหางขาวดังคำกล่าวที่ว่า “ไก่เหลืองหางขาวไก่เจ้าเลี้ยง”  ตำราไก่ชนของ เกรียงไกร ไทยอ่อน บอกว่าไก่เหลืองหางขาวเป็นไก่ชนมีสกุลมีประวัติเด่นมาก มีลำหักลำโค่นดี 
แทงแม่นยำ อาจแทงเข้าตาหรือรูหูพอดี รูปร่างยาว 2 ท่อน สูงระหงดี  สีสร้อยสีเหลืองปากสีเหลือง เนื้อชมพูอมแดง แข้งเหลืองอมขาว เล็บและเดือยสีเหลืองอมขาวได้มีผู้รู้และนักเลงไก่ชนหลายท่าน ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมว่า
ไก่ชนเหลืองหางขาวต้องมีลักษณะดูเป็นพิเศษโดยทั่วไปอีก  คือ
หน้าหงอนบาง                     กลางหงอนสูง
               สร้อยระย้า                          หน้านกยูง” 
     ไก่เหลืองหางขาว  ชั้นยอดของทางภาคใต้  มีลักษณะดังนี้ 
                  “อกชัน                              หวั้นชิด
                   หงอนบิด                          ปากร่อง
                   พัดเจ็ด                             ปีกสิบเอ็ด
                   เกล็ดยี่สิบสอง                   ถือเป็นไก่ชั้นเยี่ยม” 
      อกชัน                       คือ      อกเชิดท้ายลาด
      หวั้นชิด                     คือ      ขั้วหางชิดกับบั้นท้ายก้นเชิงกราน
      หงอนบิด                   คือ      หงอนไม่ตรง  ปิดกระหม่อม
      ปากร่อง                     คือ      ปากบนมีร่อง  ตั้งแต่โคนตรงรูจมูก 2 ข้าง
      พัดเจ็ด                      คือ      ขนหางพัดมีข้างละเจ็ด
      ปีกสิบเอ็ด                  คือ      ขนปีกท่อนนอกมีข้างละ 11 อัน
      เกล็ดยี่สิบสอง            คือ      เกล็ดนิ้วกลางมี 22 เกล็ด