บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่  

 

กระฟัดกระเฟียด   กรู  กลัด  ขนมจีบลำดวน  ขนมกล้วย  ขนมครองแครง  ขนมจ่ามงกุฎ  ขนมชั้น  ขนมต้มขาว ขนมต้มแดง  ขนมตาล  ขนมถ้วยฟู  ขนมเทียน  ขนมบัวลอย  ขนมบ้าบิ่น  ขนมปลากริม  ขนมปลากริมไข่เต่า  ขนมเปียกปูน  ขนมฟักทอง  ขนมเรไร  ขนมลืมกลืน  ขนมลำเจียก  ขนมเสน่ห์จันทร์  ขนมหม้อแกง  ขนมสอดไส้  ของโปรด  ค่อนขอด  คำประพันธ์  จาระไน  จี่  เชื่อม  ตกค้าง  ตั่ง  ทแยง  นึ่ง  บรรพบุรุษ  ประดิดประดอย  ผิง  ภูมิปัญญา  มุ่ย  รื่นรมย์  ละมุน  วัฒนธรรม  สัมภาษณ์  สาธิต  สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  สืบค้น  ห่าม  แหย่  อมยิ้ม  กตัญญู  กระเชอก้นรั่ว กินน้ำไม่เผื่อแล้ง  เก็บเบี้ยใต้ต้นร้าน  เก็บเล็กผสมน้อย  เก็บสะสม  เก็บออม  เก็บหอมรอมริบ  ขวดโหล  ข้อมูล  ของขวัญ  เข็มกลัด  ความจำเป็น  ความต้องการ  เงยหน้าอ้าปาก  เงินแป  ชักหน้าไม่ถึงหลัง  ซุบซิบ  ดัดแปลง  ดำรงชีวิต  ตกแต่ง  ตามใจปากมากหนี้  ตำข้าวสารกรอกหม้อ  ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ  ธนบัตร  นกน้อยทำรังแต่พอตัว  น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอก  น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า  เบี้ยต่อใส้  พดด้วง  พระราชทาน  ยิ้มกริ่ม  รู้คุณ  รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม  ลงทุน  ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น  แวะเวียน  เศษสตางค์  สมุดบัญชีธนาคาร  สังสรรค์  สุขนิสัย  หมาย  หุ้น  เหรียญ  เห่อ  ออม  เอาหูไปนาเอาตาไปไร่  เกษตร  เกษตรกรรม  ขนัด  ขบวน  ขย้อน  คติ  ชีวกโกมารภัจจ์  ตักกสิลา  ตีรวน  ทะมัดทะแมง  ทำหูทวนลม  ทิศาปาโมกข์  ปริศนา  ปากนกกระจอก  ผักพื้นบ้าน  ผักสมุนไพร  ไผ่ตง  ไผ่รวก  ไผ่สีสุก  ฝีในท้อง  พระเจ้าจันทปัชโชติ  พระเจ้าพิมพิสาร พระราชนิพนธ์    พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระโอสถ  พื้นบ้าน  ฟัก  แฟง  โภชนาการ  มะงั่ว  มังสวิรัติ  มัคคุเทศก์  แม่กก  แม่กง  แม่กด  แม่กน  แม่กบ  แม่กม  แม่เกย  แม่เกอว  โยชน์  ริดสีดวงทวาร  ละลานตา  ลูกประคบ  ว่านอนสอนง่าย  สกัด  สมุนไพร  สรรพคุณ  สัญญาณ  สัมภาระ  สารคดี  ห่อหมก  หวานเป็นลมขม

 

เป็นยา  หญ้าหนวดแมว  หม้อห้อม  อุณหภูมิ  กนิษฐา  กายภาพ  เกษม  เกียรติภูมิ  ขนิษฐา  ขมา  คร่ำครวญ  เคร่งเครียด  เครื่องสังคโลก  จริต  เจว็ด  ชลาสินธุ์  ชีวภาพ  เดียดฉันท์  ตงิด  ตวัด  ตวาด  ทรวดทรง  ทัศนา  ธรณีวิทยา  โบราณสถาน  ประจักษ์  ประชาราษฎร์  ประวัติศาสตร์  ปัญญาท้องถิ่น  พร่ำพลอด  พุทรา  ภาคภูมิใจ  ภาพยนตร์  ภูมิใจ  มนุษยชาติ  มรดกโลก  มรดกโลกทางธรรมชาติ  มรดกโลกทางวัฒนธรรม  ระบบนิเวศ  วัฒนธรรม  ศรัณยู  ศักดิ์ศรี  เศวต  สงกรานต์  สนน  สนอง  สมัญญา สมาทาน  สมาธิ  สยาม  สืบสาน  หัตถกรรม  อนัตตา  อนุรักษ์  อเนก  อาณาจักร  อารยธรรม  อิทธิฤทธิ์  อุดม  กิ้งกือ  เกื้อกูล  ขยะแขยง  ควาย  คางคก  คำกริยา  คำนาม  คำนามวิสามัญ  คำวิเศษณ์  งู  สรรพนาม  จิ้งจก  เจ้าทุย ใจเสีย  ชอบกล  ดูถูก  ต่อ  ต่อสู้  ตะขาบ  ตุ๊กแก  แตน  ทุย  โทรทัศน์  นาฬิกา  บึง  ปลิง  ผลกระทบ  ผึ้ง  พยาน  มดคันไฟ  มดง่าม  มดแดง  เมิน  แมงป่อง  แมลง  ยุง  ระรวย  สบประมาท   สิ่งแวดล้อม  สุนัข  หยอกล้อ  ก้มหน้าก้มตา  ข้อคิดเห็น  ข้อเท็จจริง  ค้นหา  คุณค่า  เครื่องมือ  ใคร่ครวญ ชะโงก  จดหมายลูกโซ่  เดินสายกลาง  ตรอง  ติง  เตลิด   สบประมาท สิ่งแวดล้อม สุนัย  หยอกล้อ  ก้มหน้าก้มตา  ข้อคิดเห็น  ข้อเท็จจริง  ค้นหา  คุณค่า  เครื่องมือ  ใคร่ครวญ  ชะโงก  จดหมายลูกโซ่  เดินสายกลาง  ตรอง  ติง  เตลิด  ทับ  ธงชัย  นขลิขิต  โน้มน้าว ปัญญา  เป็นไป  แปลกใจ  ไปยาลน้อย  ไปยาลใหญ่  ไปรษณีย์  พิเคราะห์  พิจารณา  พินิจ  เพริด  เพ้อเจ้อ  ภัยพิบัติ  ภูมิใจ  มหัพภาค  มหาพิจารณา  มุมมอง  ยล  ยอ  ยัติภังค์ ยืนกราน  ลม ๆ แล้งๆ  ลำเอียง  วิถี  สติ  สัญประกาศ  เสียงแข็ง  หทัย  หนักแน่น  หม่นหมองหมาง  หลังขดหลังแข็ง  หวย  หัวอ่อน  เหตุผล  อ้อน  อัญประกาศ  อัศเจรีย์   เอื้อม  กระดำกระด่าง  กระดิ่ง  กระเสาะกระแสะ  คร่ำคร่า  โครมครืน  เชี่ยวกราก  เชื้อเพลิง  ตายดาบหน้า  พิฆัมพร  ที่ดอน  ทุกทิศทุกทาง  ทุพภิกขภัย  เทพยดา  เทียน  ธรณีพิบัติภัย  ธูป  นภดล  บึง  เบ็ด  ประดิษฐ์  ประทัง  ประเพณี  ประมาท  ปุ๋ย  พนม  พนาลี  พรรณ  พันธุ์  พาน  พายุ  พิธีกรรม พิรุณ  พิโรธ  ฟ้อนรำ  ฟืน  ภัยพิบัติ  มารุต  ไม้คาน ไม่รู้เนื้อรู้ตัว  ยกโทษ  ยุติ  ระดม  ระเบียงบ้าน  ฤดูกาล  ลูกคู่  ลูกเห็บ  วาตภัย  สมัยนิยม  สวดมนต์ไหว้พระ  สังกะสี  สารพัน  สึนามิ  สุขอนามัย  อธิฐาน  อบอ้าว  อพยพ  อัคคีภัย  อุทกภัย  กรรมสิทธิ์  กระซิบกระซาบ  ไข้เลือดออก  ไข้สมองอักเสบ  เจอี  ไข้หวัดนก  ไข้หวัดใหญ่  คอมพิวเตอร์  เงื้อมมือ  จ้าว  เจ้า  เข่า  เชื้อโรค  เทือกเขา  โปรแกรม  ผู้บัญชาการ  พริบตา  พิทักษ์  พึ่บพั่บ  ฟักตัว  ภูมิคุ้มกัน  มนุษย์ต่างดาว  มรดก  ยกเล้า  ยานอวกาศ  ยุ่มย่าม  ร่วมมือร่วมใจ  ร่อน  ระบาด  ไวรัส  สัญญาณ  สเปรย์  สละสลวย  กระดอก  กะลา  เกม  โกลาหล  คลิกเมาส์  งูกินหาง  จานบิน  เฉียดฉิว  ดินน้ำมัน  ดินสอพอง  ทอด  น้อยหน่า  ปฏิญาณ  ประโยค  ประสานสัมพันธ์  เป่ากบ  เป่ายิ้งฉุบ  พลิกแพลง  พังพาบ  ภูมิปัญญา  มนุษย์อวกาศ  เม็ด  ลูกช้าง  ลูกปิงปอง  สนทนา  สมดุล  สมาธิ  หม้อข้าวหม้อแกง  หมากเก็บ  หัวโจก   จิตมืด  จิตสว่าง  ชะล่าใจ   ญาณ  กลับ  ทะนุถนอม  ทุรนทุราย  พลิกแพลง  มิดีมิร้าย รปภ.(คำย่อ)  ลัดเลาะ  สถานการณ์  หนังสือพิมพ์  ห้างสรรพสินค้า  อนาจาร  อาศรม  อื้อฉาว  กระทาชาย  กิตติศัพท์  ขนาบ  โคจร  ซน  เซลล์  แซด  เด็กอนุบาล  ตลอดรอดฝั่ง  ทุ่มสุดตัว  น้ำผึ้งรดหัวใจ  บริสุทธิ์ใจ  ประกวด  ประสา  ประสิทธิภาพ  พฤติกรรม  พิธีกร  ภาระ  รบกวน  รางวัลเกียรติยศ  โรคสมาธิสั้น  วอกแวก  สมาธิ  ส่ายหน้า  หูผึ่ง  หูฝาด  แหย่  กลางคัน  การโฆษณา  เกษตรกร  แกงบวด  ขยุ้ม  ด่างทับทิม  ปลอมปน  ผงชูรส  พร่ำเพรื่อ  พิถิพิถัน  ภัตตาคาร  มลพิษ  มะเร็ง  ยากันยุง  ยาฆ่าแมลง  รถเข็น  ส้มตำ  หวาดระแวง  กรรโชก  คุณธรรม  ทะลายทิด  เทศบาล  นครบาดาล  นิติกร  บาทหลวง  โบสถ์      พญาครุฑ     พญานาคราช 

 

พระเจ้าพรหมทัต  พระดาบส  พระสงฆ์  พาราณสี  โพธิสัตว์  ภาวนา  มนุษยชาติ  มัสยิด  ยิ้มแป้น  ระเบียงบ้าน  รักดีหามจั่ว  รักชั่วหามเสา  ราชสมบัติ  ศาสดา  ศาสนสถาน  สงกรานต์  สัญลักษณ์  สำนวน  อาฆาต  พยาบาล  อิ่มทิพย์  อิหม่าม  อุดมคติ  โอชะ  กระดาษ  ข่อย  คริสตกาล  คุณสมบัติ 

 

เครื่องจักร  จิตนาการ   ชาวอียิปต์  เทคโนโลยี  นิทรรศการ  บรรพบุรุษ  เปิดโลก  แปรรูป  ฝ้าย  ภูมิปัญญา  มหาศาล  ยูคาลิปตัส  รถซาเล้ง  รีไซเคิล  โลกไร้พรมแดน  ศิลาจารึก  สมุดไทย  สลัก  สา  สุดยอด  เส้นใย  หอมปากหอมคอ  เก๊กฮวย  กลมเกลียว  ก๋วยเตี๋ยว  คุ้มภัย  เคลิ้ม  เฉียวฉุน  ชายคา  ซุปเปอร์มาร์เก็ต  เซลเซียส  เซียมซี  แบตเตอรี่  ปรองดอง  ปราการ  ประชด  เปรมใจ  แปล้  ผลิต  ผลิตกรรม  ผลิตผล  ผลิตภัณฑ์  พุงกาง  ฟรี  มั่วสุม  สร่าง  สานฝัน  เสพ  เหลือเฟือ  อบอุ่น  อภัย  แอบ  กัดกร่อน  ครรลอง  เคหา  จำวัด  ฉัน  ถวาย  ถวายพระพรชัยมงคล  ทรงพระเจริญ  ทรงยืน  ทรัพยากรธรรมชาติ  ทำวัตร  เทพารักษ์  ธรรมชาติ  ธัญญาหาร  ธารา  นบ  นภากาศ  นิมนต์  บิณฑบาต  บุกรุก  โบกพระหัตถ์  ประมาท  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  พนา  พนาดร  พระคงคา  พระที่นั่ง  พระธรณี  พระพักตร์  พระพาย  พระราชทาน  พระราชประสงค์  พระราชพิธี  พระองค์  พระอิริยาบถ  พฤกษ์  พันธ์  พิทักษ์  พิภพ  พิโรธ  ไพร  ภัตตาการ  ภูผา  มลพิษ  มวลอากาศ  แย้มพระสรวล  ราชสมบัติ  รำเพย  โรงงาน  ละหาบ  สถาพร  สโมสร  สรงน้ำ  สรรพสัตว์  สักการะ  สารานุกรม  สีหบัญชร  เสด็จออก  ห้วย  อนุรักษ์  อัญมณี  อาราธนา  อุทกภัย  กลอนสุภาพ  ก่อหวอด  กึกก้อง  ขิงกาข่าก็แรง  ฉวย  ฉุกเฉียว  ชะแง้  ชันสูตร ชุมนุม  เด็ดดอกไม้  ตะครุบ  ตำนาน  ไต่สวน  ทิฐิ  ทุกข์  น้ำผึ้ง  นิทาน  นิทานสุภาษิต  แน่นขนัด  บรรพต  บานปลาย  ประมาท  ประสา  ปลายเหตุ  ผจญภัย  ผละ  มานะ  ไม้พลอง  โยคี  ร้อยแปดพันเก้า  รางวัล  สาม  ลูกโซ่  ว่าว  ศึกกลางเมือง  สร้างสรรค์  สังเกต  สัมพันธ์  สืบถาม  หน้ามืดตามัว  หมดท่า  หลบเลือน  หลังหูหลับตา  หุนหันพลันแล่น  เหตุการณ์  เหตุเกรียว  เท้า  แหงน  อภิปราย  กรรมฐาน  กฤดาการ   กลอนสุภาพ  กลอย  กษิรา  กสิณ  กำดัดแดด  กิจกรรม  กุฏิ   เกศี  เกาะเกียน  โกฏี  โกรก  โกลาหล  ขนาแซงม้า  เข็ดชอน  ครรภ์  คำรน  คำรพ  คำรพอภิวาท  เงือก  จู่ลู่  ฉศก  โฉลก  ชฎา  ชนนี  ชลธาร  ชลา  ชีเปลือย  ชุลีกร  เชษฐา  แซ่ซ้อง  ญาณ  ฌาน  ดาบส  ดีจ้าน  ดีฉัน  เดินน้ำ  ทิพโสต  ทิศพายัพ  เทพไท  เทวาอารักษ์   ธานี  นกหัสดิน  นรินทร์  นลาฏ  นัดดา  นัยนา  น้ำกรด  นาถ  นิจจา  ปิตุรงค์  ปิตุเรศ  เบญจขันธ์  ปลิวต่าย  ประรางควาน  ปัถพิน  ผจญภัย  ผ้าคากรอง  พรต  พิกล  พิฆาต  ทิศ  ไพริน  พ่ายน้ำตา  ภพไตร  ภาษาไสย  ภิญโญสโมสร  ภูวนาถ  ภูวไนย  เภทภัย  มณฑล  มหาอุจ  มัจฉา  มุสา  เมาลี  โมทนา  ยงยุทธ์  ยมทูต  ยมนา  ยักขินี  ยามสามตา  ฤกษ์  ลัคนา  เล็กพริกขี้หนู  วันทา  วายปราณ  วายุภัส  วารี  วิญญาณ์  วิบัติ  ศักดา  ไศล  สกัดสแกง  สถิต  สมจร  สมาบาป  สวาหะ  สังเวช  สาชล  สายสิญจน์  สิทธา  สิทธาจารย์  สิบรู้  สีกา  สุธาธาร  เสถียร  หน้าฉาน  ห่างแห  เหล็กเพชร  ไหมพรม  อนิจจัง  อนุกูล  อภิญญาณ  อภิวันท์  อภิวาท  อรินทร์  อสวไขย  อัปภาคย์อัยกา  อัสดร  อาคม  อายุก  อาสัญ  อิศเรศ  อิศโร  กระสินธุ์  กัมปนาท  กินรี  คงกระพันชาตรี  คำรณ  จักรราศี  จินดา  แจกัน  ฉวัดเฉวียน  โต๊ะหมู่บูชา  เทพธิดา  เทวัญ  นมัสการ  เนตร  โบสถ์  ประดิษฐาน  ปัจฉิมคิมหันต์  กระเจ้าสิบชาติ  พระมหาชนก  ฟ้าแลบ  มหาเวสสันดรชาดก  เมขลา  รุ้ง  วสันตฤดู  วิเชียร เวหา  ศาลาการเปรียญ  สวรรค์ชั้นอินทร์  สันนิษฐาน  สินธุ  สุรางค์  อดีตชาติ  กระมล  กรา  กลใด  กล้อง  ก้อนดิน  กะเจ๊ก  กระเบอะ  กายัง  กุลียุค  เก่งแก๋  เกษมศานต์  เกษมศานติ์  ไก่พ็อก  โกวัล  ขนัด  ขัณฑ์  แขกไทร  คนขยัน  คะนึง

 

 ครรไล  คลา  คูหา  ไคลคลา  เงาะ  จอเฮ็ด  ชัฎ  ช้าปี่  ชุด ชุบเลี้ยง  เชิด  เชิดฉิ่ง  เชษฐา  ซ้องซ้อ