ก่อนที่เราจะไปรู้จักโรคจากระบบกระดูก  เรามาดูประเภทของกระดูกกันก่อนดีกว่าค่ะ

ประเภทของโครงกระดูก

โครงกระดูกในมนุษย์สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ คือโครงกระดูกแกน (axial skeleton) และโครงกระดูกรยางค์ (appendicular skeleton)

[แก้] โครงกระดูกแกน

โครงกระดูกแกนในผู้ใหญ่ประกอบด้วยกระดูกจำนวน 80 ชิ้น ซึ่งวางตัวในแนวแกนกลางของลำตัว ซึ่งได้แก่

·         กะโหลกศีรษะ (Skull) มีจำนวน 22 ชิ้น

·         กระดูกหู (Ear ossicles) จำนวน 6 ชิ้น

·         กระดูกโคนลิ้น (Hyoid bone) 1 ชิ้น

·         กระดูกสันหลัง (Vertebral column) จำนวน 26 ชิ้น

·         กระดูกซี่โครง (Ribs) จำนวน 24 ชิ้น

·         กระดูกอก (Sternum) 1 ชิ้น

[แก้] โครงกระดูกรยางค์

โครงกระดูกรยางค์ในผู้ใหญ่จะมีทั้งหมด 126 ชิ้น ซึ่งจะอยู่ในส่วนแขนและขาของร่างกายเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหว โดยจะแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่

·         กระดูกส่วนไหล่ (Shoulder girdle) 4 ชิ้น

·         กระดูกแขน (Bones of arms) 6 ชิ้น

·         กระดูกมือ (Bones of hands) จำนวน 54 ชิ้น

·         กระดูกเชิงกราน (Pelvic girdle) 2 ชิ้น

·         กระดูกขา (Bones of legs) 8 ชิ้น

·         กระดูกเท้า (Bones of feet) 52 ชิ้น

หน้าที่

โครงกระดูกมีหน้าที่ที่สำคัญหลายประการ ได้แก่

·         ค้ำจุนโครงสร้างของร่างกาย

·         เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็นต่างๆ สำหรับการเคลื่อนไหว

·         ป้องกันอวัยวะภายในที่สำคัญ เช่นกะโหลกศีรษะที่ห่อหุ้มสมอง หรือซี่โครงป้องกันปอดและหัวใจจากการกระทบกระเทือน

·         เป็นแหล่งผลิตเม็ดเลือดที่สำคัญ

·         เป็นแหล่งเก็บสะสมแคลเซี่ยมที่สำคัญของร่างกาย โดยการควบคุมของฮอร์โมนและไวตามิน D3

 

 ตอนนี้เรามาดูซิค่ะว่า...โรคที่เกิดจากระบบกระดูกมีอะไรกันบ้าง.......

โรคที่เกี่ยวกับโครงกระดูกจะส่งผลต่อความแข็งแรงและความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยตรง ความผิดปกติของโครงกระดูกที่พบบ่อยคือกระดูกหัก ซึ่งเกิดจากการที่กระดูกได้รับแรงที่มากเกินไป ซึ่งอาจเป็นเพียงกระดูกที่หักอยู่ภายใน หรืออาจมีส่วนใดส่วนหนึ่งของกระดูกที่โผล่พ้นผิวหนังขึ้นมาก็ได้ในกรณีร้ายแรง นอกจากนี้ ภาวะกระดูกหักยังพบได้ง่ายในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน ซึ่งมักพบในผู้สูงอายุและสตรีวัยหมดประจำเดือน โรคของกระดูกที่จัดว่าร้ายแรง ได้แก่ เนื้องอกและมะเร็งของกระดูก ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด นอกจากนี้ ภาวะข้ออักเสบ ยังส่งผลเสียต่อกระดูกในบริเวณข้อต่อ ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงและเคลื่อนไหวลำบากอีกด้วย