การส่งเสริมคนดี

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บุคคลเหล่านี้ล้วนมีอิทธิบาท 4 เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าคนที่เลิกบุหรี่ได้ ลดความอ้วนได้(โดยไม่ใช้ยา) รวมท้งผู้ที่ดำรงความมีสุขภาพดีดีโดยใส่ใจส่งเสริมสุขภาพตนเองอย่างสมำเสมอ ทุกคนมีความต้งใจ อดทน มุ่งมั่นเอาจริง มีและเข้าใจเหตุผลในการกระทำของตนเอง สมควรได้รับการยกย่องส่งเสริมเป็นแบบอย่างแก่คนอื่น

มีพระราชดำรัสของในหลวงของเราเรื่องการส่งเสริมคนดี ทำให้นึกถึงงานที่ตนเองเกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ได้ตามไปสัมภาษณ์คนดีที่มีวินัยด้านสุขภาพ(เพื่อลงในคอลัมภ์ข่าวสารบำราศฯ)และเป็นแบบอย่างแก่คนอื่นในหน่วยงานได้  ดิฉันคิดว่าบุคคลเหล่านี้ล้วนมีอิทธิบาท 4 เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าคนที่เลิกบุหรี่ได้ ลดความอ้วนได้(โดยไม่ใช้ยา) รวมท้งผู้ที่ดำรงความมีสุขภาพดีดีโดยใส่ใจส่งเสริมสุขภาพตนเองอย่างสมำเสมอ ทุกคนมีความตั้งใจ อดทน  มุ่งมั่นเอาจริง มีและเข้าใจเหตุผลในการกระทำของตนเอง สมควรได้รับการยกย่องส่งเสริมเป็นแบบอย่างแก่คนอื่น

ดิฉันก็ได้รับรู้ซึมซับรับรู้สิ่งดีดีที่มากกว่าคนอื่นเพราะสัมภาษณ์มามากกว่า 1หน้ากระดาษแต่ต้องย่อให้เหลือ 1หน้ากระดาษ และสิ่งหนึ่งทีสังเกตเห็นพบว่าทุกคนมีความสุขที่ได้บอกเล่า ความสำเร็จ(บุญจากการกระทำ) ทุกคนล้วนทำให้ดิฉันเองประทับใจ(ได้อนุโมทนาในความดี)

และถ้าทุกคนคิดว่าการทำงานคืองานบุญ แล้วบอกบุญ ทำบุญเป็นลูกโซ่ไปเยอะๆคงมีอานิสงค์ต่อเจ้าหน้าที่และองค์กรอย่างมาก และมากมาก นะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

IP: xxx.157.14.245
เขียนเมื่อ 

สาธุ   พี่ปิ่งทำงานแล้วได้บุญ  และคนที่ให้ความร่วมมือในงานพี่ปิ่งก็ได้บุญด้วยกันนะคะ 

   คนดีก็ต้องส่งเสริมคนทำดี  ถ้าพบคนทำไม่ดีไม่ถูกต้องก็ต้อง บอกให้เจ้าตัวรู้ เพื่อเขาจะได้พัฒนาตนเองให้ทำให้ถูกต้อง  มนุษย์ทุกคนพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเป็นคนดีและเป็นที่ยอมรับของสังคมเสมอค่ะ  เราให้โอกาสทุกคน  จริงไหมคะพี่ปิ่งที่รัก