เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑๗

สคส. จะจัดประชุมวิชาการ  ครั้งที่ 17   โดยมีรายละเอียดดังนี้

เสวนา

การจัดการความรู้ในวงการราชการไทย : ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘   เวลา ๑๓.๓๐ ๑๖.๓๐ น.    ที่ ห้องประชุมคุณพ่อเปาโล   โรงพยาบาลเปาโล            เมโมเรียล   อาคาร ๑   ชั้น ๑๑   

 

ร่วมเสวนาโดย
ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช,  ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด,   และผู้ร่วมเสวนารับเชิญจาก กรมส่งเสริมการเกษตร,  กรมอนามัย,  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,  โรงพยาบาลบ้านตาก,  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,  และอื่นๆ

 

 

       
                   รับจำกัดไม่เกิน ๑๐๐ คน (ตามลำดับการโอนเงินลงทะเบียน)    สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ คุณวรรณา เลิศวิจิตรจรัส  [email protected]  โทรศัพท์ ๐๒ ๒๙๘ ๐๖๖๔ - ๘ ต่อ ๑๑๒   
                    ค่าลงทะเบียนท่านละ ๑๐๐ บาท    สามารถโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  บัญชีเลขที่ ๐๐๗ ๒๙๐๐๐ - ๑  ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ   แล้วแฟ็กซ์หลักฐานการโอนเงินพร้อมชื่อและสถานที่ติดต่อ และ e-mail address ไปที่หมายเลข ๐๒ ๒๙๘ ๐๐๕๗ (โปรดนำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันงาน)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)