การควบคุมภายในคณะศึกษาศาสตร์

  สภาพโดยทั่วไป  
จากการดำเนินงานควบคุมภายในที่ผ่านมาพบปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตร์ เพราะบุคลากรยังไม่เห็นความสำคัญ นอกจากนั้นยังมีปัญหาด้านขอบข่ายงานที่กว้างมากมีความซับซ้อนในการบริหารงาน ทำให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงของงานมีความยากลำบากอาจวิเคราะห์ได้ไม่ทั่วถึง และไม่ครอบคลุมปัญหาการดำเนินงานที่แท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Education Community

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 20664, เขียน: 24 Mar 2006 @ 13:48 () , แก้ไข, 15 Apr 2012 @ 01:21 (),  | , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)