จากการบอกเล่าของไซดีนาอาลี เบ็นอับดีตอเล็บ รอฎียัลลอฮุอันฮุ ว่าบีศอฮาบัตได้ถามท่านนบีมูฮำหมัด (ซล.) ว่าผลบุญที่ได้จากการละหมาดตารอแวะนั้นมีอะไรบ้าง ท่านนบีฯ ได้ตอบว่่าผู้ละหมาดตารอแวะนั้นอัลเลาะห์ทรงให้ผลบุญอย่างใหญ่หลวงมหาศาล แต่ละผลบุญในแต่ละคืนจะแตกต่างกันดังนี้ิ

คืนที่ 1 บาปจะออกจากคนมุมีนเสมือนเขาเพิ่งคลอดออกมา คือบาปทุกอย่างจะได้รับการอภัย

คืนที่ 2  อัลเลาะห์(ซบ.) ทรงยกบาปผู้ที่ละหมาดตารอแวะ พร้อมบิืดา มารดาหากเขาเป็นคนมุมีน

คืนที 3 บรรดามาลาอีกัตได้อารัช ขอพรต่อเนื่องในการละหมาดตารอแวะเพื่ออัลเลาะห์ยกโทษให้

คืนที่ 4 เขาได้ผลบุญเท่่ากับคนที่อ่านกีตับเตารัต อินเญล ซาโบร และอัลกรุอ่าน

คืนที่ 5  อัลเลาะห์ทรงให้บุญเท่ากับคนที่ละหมาดในมัสยิดอัลฮารอม มัสยิดนาบาวี มาดีนะห์ และมัสยิดอัลอักศอร์

คืนที่ 6 อัลเลาะห์ทรงให้เขาได้รับผลบุญของมาลาอีกัตที่เตาวาฟที่บัยตุลมะมุร 7000 มาลีอีกัต

คี่นที่ 7 เสมือนกับเขาได้พบท่านนบีมูซาอาลัยฮิสลาม ที่ทรงรบกับฟิรอูนและฮามาน

คืนที่ 8 ทรงให้ผลบุญเหมือนกับท่านได้ทรงให้กับท่านนบีอิบรอฮิม

คืนที่ 9 กราบอัลเลาะห์เหมือนท่านนบี ได้ทรงกราบอัลเลาะห์ (ผลบุึญทวีคูณ)

คืนที่ 10 เขาจะได้รับความดีทั้งโลกนี้และโลกหน้า

คืนที่ 11 เขาตายไปจากโลกนี้ด้วยความบริสุทธิ์ เหมือนเพิ่งคลอดใหม่

คืนที 12 ในวันกียามัตเขาจะมีประกายสว่างไสวที่ใบหน้า

คืนที่ 13 ในวันกียามัตเขามาด้วยอีหม่านปราศจากบาปทั้งปวง

คืนที่ 14 มาลาอีกัตจะมาดูเขาละหมาดและอัลเลาะห์จะไม่ให้เขาหลังทางในวันกียามัต

คืนที่ 15 มาลากีอัตทุก ๆ องค์ จะขอพรให้อัลเลาะห์ยกโทษให้เขา

คืนที่ 16 อัลเลาะห์จะทรงเขียนชือเขาเป็นผู้พ้นจากนรก และได้เข้าสวรรค์

คืนที่ 17 อัลเลาะห์ทรงให้ผลบุญเท่ากับผลบุญของท่านนบี

คืนทีี่ 18 อัลเลาะห์ทรงให้อภัย เขา และพ่อแม่ของเขาทั้งที่มีชีวิตอยู่และตายไปแล้ว

คืนทีี่ 19 พระองค์ทรงยกให้เจ้ามีชั้นสูงในสวรรค์ขั้นฟิรดาวส์

คืนที่ 20 ได้ผลบุลเท่ากับคนตายซาฮีดและซอลีฮีน

คืนที่ 21 ทรงสร้างวิมานในสวรรค์ด้วยนูร

คืนที่ี 22 ในวันอากีรัต เขาจะไม่วุ่นวายในทุ่งมัซวัร (ประดังมะห์ชัร)

คืนที่ 23 ทรงสร้างเมืองในสวรรค์ให้กับเขา

คืนที่ื 24 ทรงให้ดุอาร์ 24 ดุอาร์ที่สำคัญที่สุดในเวลาซูยุด

คืนที่ 25 ทรงให้พ้นจากความทุกข์ทรมานในกุโบร์

คืนที่ 26 ทรงให้ผลบุญอีบาดัต 40 ปี

คืนที่ 27 ทรงให้เขาข้ามซีรอตุลมุสตากีมอย่างรวดเร็ว

คืนที่ 28 ทรงใ้ห้ดารีญัติ 1000 ดารีญัติในวันอาคีรัต

คืนที่ 29 ทรงให้ผลบุญเท่ากับผู้ที่ทำฮัจญีที่สมบูรณ์ 1000 ครั้ง

คืนที่ 30 โิอ้บ่าวของพระองค์ "จงกินผลไม้ที่เจ้ากินในสวรรค์ และจงดื่มน้ำในสวรรค์"

 วัสลาม....