ผอ.พอเพียง
ผอ. วิชัย วิชัย จันทร์ส่อง

การคำนวณต้นทุนผลผลิต


การคำนวณต้นทุนผลผลิต ทำแล้วได้อะไร

    ก็สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกคนนะครับ วันนี้ครูวิชัยคนเดิมไม่ได้มาเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ในห้องเรียน เนื่องจากไปทำหน้าที่เข้าประชุมการจัดทำ โปรแกรมคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2551 ซึ่งทุกหน่วยงานราชการก็จำเป็นต้องดำเนินการในเรื่องนี้ ครับ

    คำถามมีว่า ทำไปเพื่ออะไร ครับสืบเนื่องจากนโยบายการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐด้านหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและการพัสดุโดยนำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) มาใช้ และให้หน่วยงานใช้ต้นทุนผลผลิตเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มปป, คำนำ) จากที่มาดังกล่าว จึงส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจำเป็นต้องดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ได้ดำเนินการให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการในเรื่องนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยฝ่ายแผนฯ ก็ได้ดำเนินการทุกปี ปัญหามีอยู่ว่า

    1. ในแต่ละปี มีหลายโรงเรียนที่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ

    2. ทุก ๆ ปี คนเขียนโปรแกรม ก็มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบบ้าง เพื่อให้สอดคล้องและแก้ปัญหาให้ดีขึ้น

   ด้วยเหตุนี้แหละครับ จึงต้องมีการประชุมชี้แจง ตัวอย่างในปี 2551 ก็มีการเปลี่ยนแปลงรายการในรหัส 35.... ซึ่งบางปีก็เป็นไปตามโครงการเมกกะโปรเจคของรัฐบาล แต่ในปีนี้ ก็เป็นไปตามกลยุทธ์ของ สพฐ.

   เพื่อน ๆ หลายคน ก็ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการทำโปรแกรมดังกล่าว แต่ก็บอกว่า ไม่ยากเท่าไหร่ครับ เขาพัฒนาให้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ที่เป็นปัญหา อยู่ที่การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ไม่เป็นไปตามแผนฯ หรือไม่อยู่ในกรอบครับ ทำให้ผู้จัดทำยุ่งยากมาก ๆๆ เพราะบางทีก็ต้องมานั่งพิจารณาว่า โครงการที่ดำเนินการไปนั้น ใช้งบประมาณเท่าไหร่ คนเท่าไหร่ มีในแผนหรือไม่ ยากครับ แต่เราก็ทำได้ ต้องมานั่งแจกแจง โดยเฉพาะต้องให้สอดคล้อง กับกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรมสนับสนุน อย่างไรก็ตาม ก็ขอให้กำลังใจกับทุก ๆ คนที่ทำเรื่องนี้ครับ สู้ๆๆๆๆๆ

       ครูวิชัยคนเดิม วันที่ 6 กันยายน 2551 เวลา 14.02 น.

หมายเลขบันทึก: 206386เขียนเมื่อ 6 กันยายน 2008 14:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 15:30 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)

วันนี้เพื่อน ๆ นำเสนออะไรบ้างครับ คิดถึงทุกคน ปิ๋งๆๆๆๆ

ครูอภิชัยกำลัง present เรื่องการสร้างชุดการสอน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี