นวัตกรรมท้องถิ่นไทย (2)

นวัตกรรมท้องถิ่นไทย (2)


          ในตอนที่แล้วได้เล่าเรื่อง  นวัตกรรมท้องถิ่นไทย (link) ที่เกิดจากการดำเนินการหรือริเริ่มโดย อปท. (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)   ซึ่งน่าภูมิใจว่ามีมากและมีกรณีตัวอย่างดี ๆ เกินความคาดหมาย


          ผมกลับบ้านมาคิดต่อ   ว่าถ้าเราพูดถึงนวัตกรรมท้องถิ่นไทย   ในความหมายว่าเป็นนวัตกรรมหรือความริเริ่มใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น   สังคมไทยเรามีมากกว่าที่เราประชุมกันเมื่อวานนับเป็นสิบเท่า   ส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้นคือ   ส่วนที่คนในชุมชนรวมตัวกันริเริ่มเอง   หรือเกิดจากแรงกระตุ้นของโครงการที่ไปจากส่วนกลาง เช่น ของ สสส.,  สกว. ท้องถิ่น,   สกว. ฝ่ายชุมชนและอาจรวม สกว. ฝ่ายอื่น  เช่น ฝ่ายวิทยาศาสตร์ (งานวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น)


          เรามีเรื่องราวดี ๆ ของดี ๆ คนดี ๆ ในท้องถิ่นมากกว่าที่คิด


          อย่างกรณี   ศูนย์ประสานงานการเรียนรู้ชุมชนคนวัดโบสถ์ (link) ก็ได้ผลิตนวัตกรรมท้องถิ่นหลายเรื่อง   อาจจะนับได้เป็นสิบเรื่อง


          โครงการวิถีใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน phase ใหม่,   สกว. ฝ่ายชุมชน,   สสส.,   สคส.,  เครือข่ายจัดการความรู้ มรภ.   และโครงการพัฒนาสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ท้องถิ่น (คุณทรงพล  เจตนาวณิชย์)   คงจะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนขบวนการนวัตกรรมท้องถิ่น   การเรียนรู้ในท้องถิ่น   หรือการจัดการความรู้ในท้องถิ่นต่อไป   โดย สคส. จะมีคุณสุภาภรณ์  ธาตรีโรจน์ (เพชร) เป็นผู้ประสานงาน
                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   4 ส.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)