บทเรียน กระตุกต่อม ธรรมาภิบาล


หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

  ธรรมาภิบาล ดู หนัง ดู ทีวี แล้ว มองดูตัวเรา นิ มาจากคำว่า ธรรม + อภิบาล  

 เมื่อคืนนี้ตอนดึก ได้เรียนรู้ "กรณี ศึกษา กันหรือ ปล่าวนี่"

หมายถึง  หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน

6 ประการ ดังนี้

1.  หลักนิติธรรม ได้แก่การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับทั้งผู้ออกกฎและผู้ปฏิบัติตาม ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย

2.  หลักคุณธรรม ได้แก่การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใช้อำนาจ

3.  หลักความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่บิดเบือนหรือปิดบังบางส่วน

4.  หลักความมีส่วนร่วม ได้แก่การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราทำทั้งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข และร่วมรับผิดชอบ

5.  หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วยังต้องสร้างกระบวนการให้หน่วยงานต่างๆมาตรวจสอบได้ว่าการทำงานของเราโปร่งใสจริง

    6.  หลักความคุ้มค่า ได้แก่การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มเงิน คุ้ม เวลา คุ้มแรงงาน

    นำมาฝาก กระตุกเตือน "ต่อมคิด" เพื่อให้ได้คิด และ คิดได้ นิ ลองดูแผนภูมิที่ได้มาจาก วัดป่าสุขโต ที่ชัยภูมิ

    ท่าน อาจารย์ปู่ นำมา "สอน JJ" ถึงการใช้เวลา ชีวิต คนเรา ที่ ต้องมีเป้าหมาย

JJ2008 ฅ ฅน ธรรมดา

หมายเลขบันทึก: 204715เขียนเมื่อ 1 กันยายน 2008 02:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 12:29 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (8)

หากนักการเมืองไทย ทำได้อย่างที่อาจารย์ว่า ประเทศไทยคงเป็นปรนะเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกครับ

เรียนท่าคนชล ก็ปล่อยให้เขาว่ากันไป เรา ก็ ทำของเรา ต่อไปครับ

เรียน ท่าน ผอ.ประจักษ์ ขอบพระคุณครับ กำลังใจ ขอให้ไทย พัฒนา

หลักทางธรรม สำคัญที่สุด

เอาหลัก กฏหมาย เข้าลุย ก็จะทะเลาะกันเละ ... ไม่รู้จะปิดสนามบินหาดใหญ่หรือเปล่า

บ้านเมือง ตอนนี้ เป็นโอกาสเรียนรู้ ที่ดีมาก ได้เห็นจิตเรา ชัดๆ

เรียนท่านอาจารยืไร้กรอบ

  • วันนี้ โทร เช้ค ทีมงาน มอ OK ครับ
  • วันที่เราจะไปกัน ไม่ทรายครับ อนาคต นิท่าน

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์JJ

วันนี้หนิงจัดกิจกรรมตกผลึกความคิดกิจการนิสิต และทำหน้าที่เจ๊ดัน จนหัวหน้างานของกองกิจการนิสิต หลายคนมี blog ไว้ sharing แล้วนะคะ  

ตอนนี้เรารอท่านอาจารย์อยู่ นาข่าบุรีค่ะ

เรียนท่านพี่หนิง และ ทีมกองกิจ มมส วันที่๒ กันยา ทัพหลัง ทีมงาน QA_KM_MSU จะตามมาสมทบครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี