กิจกรรม "ทำความดี เพื่อแม่"

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 8 สิงหาคม 2551 ชมรมกัลยาณมิตรพิชิตทุกข์ จัดทำโครงการ "ร่วมพลังสร้างสรรค์  ทำความดีเพื่อแม่" เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ หารายได้สมทบเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเด็กติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับการรักษาที่บำราศฯ

เปลี่ยนแปลงสถานที่เนื่องจากวัน เวลาจริง มีฝนตก จึงหลบมาใช้สถานที่หน้า AB-CARE

"ป้าหน่อย" เจ้าของโครงการฯ กำลังประชาสัมพันธ์บอกบุญ

กล่องรับบริจาค พร้อมหนังสือสวดมนต์ แจกฟรี

สรุป  ยอดจำหน่ายสินค้าเป็นเงินทั้งสิ้น   22,428 บาท

       ยอดเงินจากกล่องบริจาคชมรมฯ      2,047 บาท

       สมัครสมาชิกสมทบ 5 คน                 500 บาท

                        รวมยอดทั้งหมด       24,975  บาท

 ขออนุโมทนากับผู้ใจบุญทุกท่านค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

203561

เขียน

26 Aug 2008 @ 13:28
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 19:28
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก