นายวันเดิม มณีโภคา ผอ.ศูนย์บริหารโครงการแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ สำหรับแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส  เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้กำหนดแนวทางจัดสรรทุนจำนวน 400,000 ทุน งวดประจำปี 2549 ที่จะเริ่มดำเนินการปี 2550 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้โอนทุนจำนวน 325,000 ทุน ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (พม.) ดูแล และเปลี่ยนรูปแบบเป็นการจัดสรรให้กับบุตร ธิดาผู้มีรายได้น้อย โดยให้ยุบรวมทุน      ในส่วนของบุตร ธิดา ของผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและราชการ ไปรวมในทุนบุตร ธิดา ผู้มีรายได้น้อยด้วย  ส่วนศูนย์บริการโครงการฯ จะดูแลทุนเรียงความประมาณ 55,000 ทุน ขณะที่อีกประมาณ 20,000 ทุน        ทางคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ให้สำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน ส่วนผู้รับผิดชอบการโอนเงินนั้น หลังจากที่ศูนย์บริหารโครงการฯ โอนเงินให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับทุนบุตร ธิดา ที่ทำคุณประโยชน์งวดที่ 2 ประจำปี 2548 แล้ว จะให้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับผิดชอบการโอนเงินทั้งหมด และศูนย์บริหารโครงการฯ จะรับผิดชอบโอนเงินของทุนเรียงความเท่านั้น   “กยศ.จะดูแลการโอนเงิน ตั้งแต่ทุนที่ต่อเนื่องมาจากทุนประจำปี 2548 และทุนบุตร ธิดา ผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2549 รวมประมาณ 700,000 ทุน การยุบรวมทุนบุตร ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์นั้น จะทำให้ผู้ที่เคยทำคุณประโยชน์ต่อประเทศหมดสิทธิ์ได้รับทุน เพราะเกณฑ์ในการให้ทุนประจำปี 2549 กำหนดให้กับผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น ทั้งที่ควรจะกันทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นรางวัลให้กับคนที่ทำประโยชน์ต่อสังคม แต่อยู่ ๆ มายุบ จะทำให้มีผู้เสียสิทธิ์กว่า 80,000 คน และเกรงว่ากลุ่มที่ทำคุณประโยชน์ให้สังคมที่เคยได้รับทุน เช่น กลุ่มพลังแผ่นดิน จะเกิดความไม่พอใจ” ผอ.ศูนย์บริหารโครงการฯ กล่าว
นายวันเดิมกล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 มี.ค. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้โอนเงินมาที่ศูนย์บริหารโครงการฯ แล้วกว่า 600 ล้านบาท เพื่อโอนให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนบุตร ธิดา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และราชการ งวดประจำปี 2548 งวดแรก และได้โอนเงินไปให้หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว 3,000 ทุน คาดว่าภายในเดือน พ.ค. จะโอนเงินให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนทั้งหมด สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.dokkaew.in.th

ไทยรัฐ  22  มีนาคม  2549