การสอน Logo

mali
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การสอนการคิดวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม Logo เป็นการสอนที่นักเรียนไม่รู้ว่าเป็นการสอนคิดวิเคราะห์ โดยการสอนนั้นครูสอนให้นักเรียนสร้างรูปสี่เหลี่ยมเท่านั้น แล้วบอกให้นักเรียนสร้างรูปต่าง ๆ โดยใช้คำสั่งที่เรียนมาสร้าง จะทำให้นักเรียนได้คิด และวิเคราะห์ ว่าต้องสั่งอย่างไร ถึงจะได้รูปอย่างที่ต้องการ เป็นการฝึกคิดวิเคราะห์ที่นักเรียนไม่เบื่อ มีจินตนาการที่หลากหลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน wattaphlaiความเห็น (0)