ผู้เขียนมีโอกาสเดินทางไปถวายพระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัยที่พนมเปญครั้งหนึ่ง สงครามกลางเมืองทำให้ตำรับตำราธัมมะในเขมรสูญหายไปเกือบหมด ชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งอุตส่าห์เรียนภาษาไทยเพื่ออ่านพระไตรปิฎกและอรรถกถาไทย

ปัจจุบันมีความพยายามแปลคัมภีร์บาลีเป็นภาษาเขมรอีกต่อหนึ่ง ทราบจากท่านพระเจา ซะ เอม พระภิกษุชาวกัมพูชาที่เดินทางมาเล่าเรียนที่วัดท่ามะโอว่า ท่านและคณะแปลคัมภีร์บาลีเป็นภาษาเขมรได้แล้ว 10 เล่ม ตั้งใจจะแปลจากต้นฉบับบาลีพม่าให้ครบทุกเล่ม และจะใช้เวลาแปลประมาณ 20 ปี

คนเขมรขาขาดกันมาก ผู้เขียนคิดว่า รัฐบาลไทยหรือองค์กรการกุศลน่าจะทำขาเทียมไปบริจาค หรือจำหน่ายราคาถูก

เมื่อมีโอกาสอ่านบทความในวารสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิคฉบับภาษาไทยทำให้รู้ว่า ประเทศไทยเองก็ผลิตขาเทียมได้ไม่พอใช้

สาเหตุของการตัดขาในประเทศไทยได้แก่ อุบัติเหตุ(จราจร) 34 % (เหยียบ)กับระเบิด 31 % เบาหวาน แผลเรื้อรัง และมะเร็ง 15 % พิการแต่กำเนิด 2 % อื่นๆ และไม่ทราบสาเหตุรวมกัน 18 %

ประเทศไทยและเพื่อนบ้านเป็นเขตที่มีคนขาขาดมาก โดยเฉพาะบริเวณชายแดน ถ้าไทยช่วยเพื่อนบ้านทำขาเทียมได้น่าจะส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศได้มาก

วัยรุ่นที่ชอบตีกันแทงกันน่าจะมีโอกาสได้ไปเข้าค่ายทำขาเทียม ไปช่วยฝึกคนขาขาดใช้ขาเทียม ไปดูชีวิตคนที่เขาลำบากกว่าเรา บางทีอาจจะได้เข้าใจชีวิตมากขึ้น

เลือดที่จะหลั่งออกมาเวลาตีกันน่าจะนำไปบริจาคให้โรงพยาบาล แรงที่จะตีกันน่าจะนำไปทำประโยชน์ เช่น ไปช่วยกันทำขาเทียม ฯลฯ

ขอแสดงความชื่นชมกับท่านที่รณรงค์เรื่อง “เมาไม่ขับ” และลดความรุนแรงของการโฆษณาแอลกอฮอล์(เหล้า เบียร์ ไวน์...) และขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านปลอดภัยจากสาเหตุของการตัดขาทุกประการ

แหล่งข้อมูล:

  • ขอขอบคุณ > อาจารย์กษิดิศ รัตนโอภาส (ถ่ายภาพโดย อาจารย์ยุทธนา อัจฉริยวิญญู). ชีวิตบนโลกไร้ขา. National Geographic ฉบับภาษาไทย. ปีที่ 5 ฉบับ 50 (กันยายน 2548). หน้า 128-145.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙