ตามคำเรียกร้องของบรรดาสาวกอุลตร้าแมนครับ

(มีเพลงให้ฟังท้ายบันทึก)

 

 

 

ฟังเพลงอุลตร้าแมน 7

 

^__^