ตารางประเมินตนเอง (คุณกิจ)

     เมื่อกี้นี้นำตารางประเมินตนเองของคุณอำนวยมาให้อ่านกัน  บันทึกนี้ต่อเนื่องเลยก็แล้วกันนะคะ  แต่เป็นในส่วนของคุณกิจค่ะ  ผู้วิจัยได้ออกแบบมา 2 แบบเช่นเดียวกันค่ะ  แตกต่างกันตรงการประเมินตนเองเท่านั้น  ส่วนเนื้อหาในการประเมินตนเองยังคงเหมือนเดิมค่ะ

ตารางแห่งอิสรภาพของ “คุณกิจ” ขององค์กรออมทรัพย์ชุมชน  (แบบที่ 1)
 

ความสามารถ (ทบทวนตนเอง)

ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ก.ความรู้
 
 
 
 
 
   1.เรื่ององค์กรการเงินชุมชน
 
 
 
 
 
   2.เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน
 
 
 
 
 
   3.โครงสร้างและบทบาทหน้าที่
 
 
 
 
 
   4.การบริหารจัดการ
 
 
 
 
 
   5.สภาพชุมชน
 
 
 
 
 
   6.โครงสร้างผู้นำ
 
 
 
 
 
   7.กลุ่ม/องค์กรในชุมชน
 
 
 
 
 
ข.ทักษะ
 
 
 
 
 
   1.การประสานความร่วมมือ
 
 
 
 
 
   2.การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพ
 
 
 
 
 
   3.การวางแผนการทำงาน
 
 
 
 
 
   4.การตั้งคำถาม
 
 
 
 
 
   5.การจัดกิจกรรม
 
 
 
 
 
   6.การจูงใจ
 
 
 
 
 
   7.การฟัง
 
 
 
 
 
   8.การจัดการปัญหาเฉพาะหน้า
 
 
 
 
 
   9.การเล่าเรื่อง
 
 
 
 
 
   10.การจดบันทึก
 
 
 
 
 
   11.การเชื่อมประเด็น
 
 
 
 
 
   12.การสรุปประเด็น
 
 
 
 
 
ค.ทัศนคติ/เจตคติ
 
 
 
 
 
   1.การมองโลกในแง่ดี
 
 
 
 
 
   2.เปลี่ยน “วิกฤติ” ให้เป็น “โอกาส”
 
 
 
 
 
   3.รับฟังและให้โอกาสผู้อื่น
 
 
 
 
 


ตารางแห่งอิสรภาพของ “คุณกิจ” ขององค์กรออมทรัพย์ชุมชน (แบบที่ 2)
 

ความสามารถ (ทบทวนตนเอง)

คะแนน
หมายเหตุ
ก.ความรู้
 
 
   1.เรื่ององค์กรการเงินชุมชน
 
 
   2.เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชน
 
 
   3.โครงสร้างและบทบาทหน้าที่
 
 
   4.การบริหารจัดการ
 
 
   5.สภาพชุมชน
 
 
   6.โครงสร้างผู้นำ
 
 
   7.กลุ่ม/องค์กรในชุมชน
 
 
ข.ทักษะ
 
 
   1.การประสานความร่วมมือ
 
 
   2.การสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพ
 
 
   3.การวางแผนการทำงาน
 
 
   4.การตั้งคำถาม
 
 
   5.การจัดกิจกรรม
 
 
   6.การจูงใจ
 
 
   7.การฟัง
 
 
   8.การจัดการปัญหาเฉพาะหน้า
 
 
   9.การเล่าเรื่อง
 
 
   10.การจดบันทึก
 
 
   11.การเชื่อมประเด็น
 
 
   12.การสรุปประเด็น
 
 
ค.ทัศนคติ/เจตคติ
 
 
   1.การมองโลกในแง่ดี
 
 
   2.เปลี่ยน “วิกฤติ” ให้เป็น “โอกาส”
 
 
   3.รับฟังและให้โอกาสผู้อื่น
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_network

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 20007, เขียน: 20 Mar 2006 @ 19:09 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

เป็นแบบประเมินที่น่าสนใจมาก น่าจะใช้เป็นแบบกลางได้ เมื่อทำไปอาจจะได้แบบเฉพาะสำหรับคุณอำนวย และคุณกิจตามบทบาทที่เป็นจริงของแต่ละคน/ตำแหน่งต่อไป

เช่นคุณกิจที่ทำหน้าที่ ทำบัญชี อาจมีตัวชี้วัดกลางหลายตัวร่วมกับตำแหน่งอื่นๆ แต่ก็มีตัวชี้วัดเฉพาะของตนเองด้วย หรือคุณกิจที่ทำหน้าที่ประธาน เหรัญญิก เป็นต้น ถ้าอ.อ้อมจะแบ่งบทบาทคุณกิจเป็น2กลุ่มคือ กลุ่มบริหาร และกลุ่มเจ้าหน้าที่(หลายคนอาจจะซ้ำกัน เพราะผู้บริหารกลุ่มคือกรรมการต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้วย) ความสามารถในฐานะผู้บริหารควรมีเรื่องใดบ้าง เรื่องร่วมและเรื่องเฉพาะตามตำแหน่งคือเรื่องใดบ้าง ใน 5 กลุ่มเป้าหมายของลำปางน่าจะร่วมกันพัฒนาแบบประเมินดังกล่าวให้สอดคล้องกับงานมากยิ่งขึ้น เมื่อพัฒนาความสามารถตนเองไป ผลลัพท์ที่ได้จะเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างแกนนำกลุ่มอื่นๆที่เหลือต่อไป และเป็นความรู้กลางที่เผยแพร่ขยายผลได้ด้วย

beer
IP: xxx.29.39.1
เขียนเมื่อ 

ขอออนุญาตินำไปจัดการความรู้บ้างนะคะ