บันทึกมอบแด่เพศแม่

- เพราะคุณมีมดลูก   คุณจึงมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูก   ผู้หญิงในโลกนี้เป็นมะเร็งปากมดลูกปีละครึ่งล้านคน
- มะเร็งปากมดลูก (Cervical Cancer) เป็นโรคติดเชื้อหรือกล่าวได้ว่าเป็นมะเร็งที่เกิดจากการติดเชื้อ
- เชื้อคือไวรัสหูด HPV - Human Papilloma Virus type 16 & 18 เป็นสาเหตุของ 70% ของมะเร็งปากมดลูก
- ผู้พิสูจน์ความจริงข้อนี้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ประจำปี 2548   ได้รับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเมื่อวันที่ 26 ม.ค.49  - Prof. Harald zur Hausen (ฮารัลด์  ซัวร์  เฮาเซ่น)
- ความรู้นี้นำไปสู่การพัฒนาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก   เวลานี้อยู่ระหว่างการทดลองในคน   พัฒนาโดยบริษัท Merck และบริษัท GlaxoSmithKline (แข่งกัน)
- วัคซีนจะมีผลป้องกันมะเร็งปากมดลูกเมื่อฉีดให้เด็กผู้หญิงวัยก่อนมีเพศสัมพันธ์   และผลของวัคซีนในการลดอุบัติการของมะเร็งปากมดลูกจะเห็นใน 20 ปีต่อมา
- สำหรับหญิงทั่วไป (เลยวัยรุ่นมาแล้ว) early detection ยังคงเป็นวิธีการป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ดีที่สุด

Ref. Jane Parry.  Controversial new vaccine to pervent cervical cancer. Bull. WHO2006; 84 (2) : 86 - 87

วิจารณ์  พานิช
 16 มี.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

สุวรรณา
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
มารับความรู้จากท่านอาจารย์ค่ะ มะเร็งร้ายนะคะ ขอบคุณบทความดีๆๆนะคะ