เพลงสระโอ

  ติดต่อ

  เพลงช่วยสอน  

                                                                        เพลงสระโอ

 

เนื้อร้อง-ทำนอง             โดย นายปรีชา   ชูสร้อย

 

 

 

สระโอ               สระโอ          สระโอ

ตัวโต              อย่าแกล้ง          ตัวเล็ก

ผู้ใหญ่            ต้องสอน           เด็ก เด็ก

          เรื่องใหญ่         เรื่องเล็ก        ต้องสามัคคีกัน

 

 http://gotoknow.org/file/preecha_009/e.mp3

                                 วิธีใช้เพลงนี้

 

                     1.ใช้ร้องเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในการเรียน

                         ภาษาไทย

                     2. เมื่อร้องเพลงนี้แล้วครูอาจอธิบายเรื่องความรัก ความสามัคคีมีประโยชน์มาก

                เมื่อสามัคคีแล้วย่อมทำให้เกิดประโยชน์ในหมู่คณะ คุณครูสามารถยกตัวอย่าง  

                        ประกอบได้เช่น  ถ้าเรานำเรือมาแยกออกเป็นชิ้นๆ หรือส่วนๆ ย่อมนำไปลอยน้ำ

                       ไม่ได้ หาประโยชน์อันใดมิได้มากนักนอกจากนำไปเผาถ่าน หรือประกอบอย่างอื่น

                        ที่ไม่มีประโยชน์เท่ากับเรือที่นำไปพายข้ามฝั่งได้ เปรียบเหมือนในบ้านเมืองของเรา

                        ถ้าขาดความสามัคคี ต่างคนต่างทำไม่คิดร่วมกันไม่ทำร่วมกันประโยชน์ที่จะเกิดย่อม

                        น้อยกว่าการ คิดร่วมกันและทำร่วมกันซึ่งเรียกว่าสามัคคี ดีแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษาไทย

หมายเลขบันทึก: 199139, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 09:45:16+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ครูชำนาญการ#โรงเรียนพรพระร่วงประสิทธิ์#เพลงช่วยสอน#ครูปรีชา ชูสร้อย#เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)