เพลงสระโอะ

                   http://gotoknow.org/file/preecha_009/d.mp3

เนื้อร้อง-ทำนอง             โดย นายปรีชา   ชูสร้อย

 

 

 

สระโอะ    สระโอะ    สระโอะ

พอกโปะ      แต่งแต้ม     เติมสี

           หน้าเรา      อยากให้เขา     ดูดี      (ซ้ำ)

                                                        ยิ้ม      หน่อยซี    ดูดี  แน่เอย

 

 

                                วิธีใช้เพลงนี้

 

                      1.ใช้ร้องเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในการเรียน

                          ภาษาไทย

                      2. เมื่อร้องเพลงนี้แล้วครูอาจจะอธิบายเรื่องการแต่งตัว การแต่งหน้าทาปาก  ต้องให้

                          พอดีพอเหมาะ แต่ถ้าปล่อยแบบธรรมชาติได้ก็ประหยัดดี ความพอดี ความพอเพียง

                          เป็นลักษณะของทางสายกลาง ตามหลักพระพุทธศาสนา  และการยิ้มแย้มแจ่มใส

                          เป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน ลงทุนไม่มากแต่สิ่งที่ได้คือมิตรภาพ ยิ้มให้

                          กันเถอะครับ ยิ้มเพื่อเปิดใจเพื่อประเทศไทยของเรา