เอาใจ ขรก.-ครอบครัว 8 ล้านคน ไม่ต้องกำเงินสดค่ารักษา 1 ตุลานี้

เอาใจ ขรก.-ครอบครัว 8 ล้านคน ไม่ต้องกำเงินสดค่ารักษา 1 ตุลานี้

       นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า     กรมบัญชีกลางร่วมกับ สปสช. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้กับบุคลากรภาครัฐในส่วนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่มีกว่า 2 ล้านคน และบุคลากรในครอบครัวทั้งหมดกว่า 6.7 ล้านคน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบสิทธิในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลสิทธิของข้าราชการลูกจ้างประจำ และบุคลากรในครอบครัว โดยหน่วยงานต้นสังกัด หรือตัวข้าราชการเองต้องเข้าไปปรับปรุงฐานข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://csmbs.nhso.go.th/csmbs ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้
นพ.สงวนเปิดเผยว่า ในการแจ้งประวัติของข้าราชการและญาติที่เว็บไซต์ดังกล่าวถ้าค้นหาสิทธิสวัสดิการข้าราชการของตนเองและบุคคลในครอบครัวแล้วไม่พบชื่อตนเองให้ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด หากกรณีที่พบชื่อของผู้มีสิทธิให้เข้าที่ "ขอรหัสผ่าน" ทางอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์เพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบข้อมูลและบุคคล    ในครอบครัว   หากมีข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ "ยืนยันบันทึกข้อมูล" เพื่อให้ระบบได้จัดเก็บข้อมูล   อย่างไรก็ตาม เมื่อดำเนินการสมบรูณ์แล้วให้ผู้มีสิทธิจัดส่งสำเนาเอกสารทางราชการที่แสดงสถานภาพหรือความสัมพันธ์กับ  ผู้ที่มีสิทธิ เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร ให้กับหน่วยราชการผู้เบิกเพื่อให้นายทะเบียนใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยด้วยว่า ระบบการจัดการแบบใหม่จะประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการบริหารการเบิกจ่ายได้ประมาณปีละ 400-500 ล้านบาท และที่สำคัญคือจะเป็นการลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในโรคที่เจ็บป่วย 4 โรคเรื้อรัง คือ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และความดันโลหิต และโรค    ที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องจากการเจ็บป่วยอีกด้วย   ส่วนโรคไตวายเรื้อรัง กรมบัญชีกลางจ่ายค่าฟอกเลือดให้สถานพยาบาลโดยตรงในอัตราเหมาจ่าย 2,000 บาทต่อครั้ง หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง โทร.0-22739024 ต่อ 4102, 0-2273-9725 ในเวลาราชการ หรือโทร.1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


มติชน  ผู้จัดการรายวัน  คมชัดลึก (คอลัมน์ย่อยการเมือง)  ไทยรัฐ 18 มี.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)