ระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับสถานศึกษา กศน.ระดับอำเภอ

member4
ระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผล

ผลการศึกษาข้อมูลรายบุคคลในฐานข้อมูลหมวดความรู้จากการปฏิบัติ " Story Telling สัปดาห์ที่ 3 "

1.กล่าวนำ 

   จากการที่ได้มีประสบการณ์ทางการบริหารสถานศึกษา กศน.ระดับอำเภอมาระยะหนึ่ง พบว่า จุดที่เป็นปัญหาที่สำคัญก็คือ การรวบรวมผลความสำเร็จ ประสบการณ์ หรือการประมวลปัญหา ความต้องการที่เกิดจากการที่ได้ปฏิบัติงานไปแล้ว เพื่อนำมาปรับปรุง/พัฒนางานให้สมบูรณ์ หรือก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ผลงานภาพรวม ของ กศน.ไม่เด่น/ดีเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งสาเหตุของปัญหาคือ หน่วยงานของ กศน.ระดับอำเภอขาดการกำกับ ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.ที่มาของแนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้

  กระบวนการหลักของการบริหารจัด คือ การวางแผน การจัดองค์กร การนำ และการควบคุม แนวคิดหลักที่เป็นกรอบในการศึกษานี้ คือ กระบวนการบริหารจัดการด้านการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร  แต่ทั้งนี้ การดำเนินงานการควบคุมตรวจสอบ ด้วยวิธีการกำกับ ติดตามและประเมินผล  โดยอาศัยแนวคิด/ทฤษฎีทีเกียวข้อ อาทิเช่น แนวคิดกระบวนการบริหารคุณภาพ ตามวงจร PDCA   การคิด/วิเคราะห์เชิงระบบ การบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  แนวคิดการประเมินผลโครงการ การติดต่อสื่อสการ การพัฒนาทีมงาน การจัดการความรู้  การประสานงาน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น

3. นำเสนอเรื่องที่อยากทำ

   เรื่องที่สนใจและอยากทำ คือ การศึกษาค้นคว้าเพื่อรวบรวมเรียบเรียงจัดทำเป็นแนวทางการกำกับ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษา กศน. ระดับ อำเภอ

สำหรับกรอบความคิด/แนวทางการศึกษา จะนำเสนอในโอกาสต่อไป สมาชิกท่านใดมีแนวคิดดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ ยินดีร่วม Share ครับ

 

มานะ  สามัคคี   ผู้บันทึก

                                                

                                                               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SHARING FORUM 4

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนางาน#การกำกับ ติดตามและประเมินผล

หมายเลขบันทึก: 198039, เขียน: 01 Aug 2008 @ 13:16 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 10:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

nutsita
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากได้รายละเอียดน่ะค่ะ ถ้าเป็นเรื่องแนวทางการกำกับติดตามแผนงาน/โครงการ ผชช. ที่จัดไว้ให้ล้วนมีความเชี่ยวชาญค่ะ ไว้เจอกันบน skype ในสัปดาห์ที่ 4 นี้นะคะ

เจตนา
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

แนวทางการกำกับ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพเห็นด้วยนะครับทีน่าจะนำกรอบแนวคิดกระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA และแนวคิดการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้เป็นกรอบในการออกแบบแนวทางฯ ปัญหาส่วนใหญ่ของการกำกับ ติดตามและประเมินผล คือ ขาดการเอาจริงจังของผู้บริหารฯ มีแผนแต่ไม่ใช้แผน รู้ผลการปฏิบัติงานแต่ไม่นำผลมาใช้ในการพัฒนา เป็นต้น ทำอย่างไรถึงจะได้แนวทางที่เด็ด ๆ แก้ปัญหาเหล่านี้   ฝากท่านมานะ ด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

เรื่องนี้น่าสนใจคะพี่มานะ ถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นงานเกี่ยวกับการสังเคราะห์อาจจะสังเคราะห์จากงานวิจัย สังเคราะห์จากบทความ รายงานการประเมิน บทสรุปาหรับผู้บริหาร หรืออะไรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเราใช้ Document เป็นกลุ่มตัวอย่างก็ได้นะคะ (ถ้าเป็นงานวิจัยก็จะเป็นประเภท Documentary research ตัวนี้ไก่เคยทำครั้งหนึ่ง ค่ะ น่าสนใจๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ)

มานะ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ผมกำลังศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิดของ Outcome Mapping โดยจะนำมาประยุกต์ใช้เป็นกับระบบติดตามและประเมินผลท่กำลังสนใจ สัปดาห์นี้จะได้รายลเอียดครับ