นายผู้หญิงให้คนรับใช้ไปซื้อหัวลาหัวหนึ่งจากตลาด
"คุณนายจะซื้อหัวลานี่มาทำอะไรคะ?"     คนรับใช้ถาม
"ฉันจะให้นายผู้ชายกินมันสมองลา     ให้เขากลายเป็นคนงี่เง่า
จะได้เชื่อฟังฉันทุกอย่าง     แม่ของฉันเคยบอกเอาไว้"

นายผู้หญิงให้คนรับใช้วางหัวลาไว้ในกะละมังไม้     แล้ว
นายกับคนรับใช้ก็ช่วยกันยกไปไว้ที่ลานบ้าน     กำลังจะเริ่ม
ควักมันสมองลาออกมา     นายผู้ชายเดินไปพบเข้าพอดี
จึงพูดขึ้นว่า
    "นี่อะไรนะ?"

 

ภรรยาจึงโกหกสามีไปว่า     "อีกาตัวหนึ่งบินผ่านเราไป
ปากมันคาบหัวลานี้     พอมันอ้าปากหัวลาก็ตกลงมา
และลงในกะละมังพอดี"

 

นายผู้ชายไม่รู้สึกแปลกใจอะไรเลย     เชื่อในคำพูดของ
ภรรยาทั้งหมด แล้วเดินเข้าบ้านไป

คนรับใช้เห็นดังนั้นก็พูดขึ้นว่า     "คุณนายๆ     นายผู้ชายเพียงเห็นหัวลา
ก็โง่ขนาดนี้แล้ว     เห็นจะไม่ต้องให้ทานมันสมองลาแล้วมังคะ?"

 

ขอขอบคุณนิทานดี ๆ จาก http://www.everykid.com