รพ.ชุมพรฯจัดให้มีการอบรมพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพรุ่นที่ 4 ในวันที่ 15-20 กันยายน 2551

กำหนดการดังนี้

จัน-ศุกร์ 15-19 ก.ย.51 เวลา 15.00-17.00น. ให้ผู้ป่วยหรือผู้อบรมมารับการรักษาด้วยพลังกายทิพย์

                               เวลา  17.00-19.00น. ดำเนินการอบรมวิชาพลังกายทิพย์

เสาร์ 20ก.ย51 เวลา 07.30 - 12.00 น.ดำเนินการอบรมวิชาพลังกายทิพย์

ผู้ที่สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.ชุมพร (077-501701),ประชาสัมพันธ์ ร.พ.ชุมพร (077-503672-3)