เรียนรู้อะไร..จากการจัดสัมมนานักส่งเสริมการเกษตร (มีนาคม 2549)

  ติดต่อ

  อย่างน้อยอาจเป็นทางลัดสู่การพัฒนาการทำงานของท่าน   

         ผมได้บันทึกผลการประชุม-สัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ (DW) ประจำเดือนมีนาคม 2549 ไปแล้ว (ลิงค์) แต่มีบทเรียนที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว ในการทำ KM เป็นเรื่องเดียวกันกับงานประจำ หากทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอื่นๆ  จะนำไปประยุกต์ใช้ ย่อมเกิดประโยชน์ต่องานส่งเสริมการเกษตรได้บ้าง อย่างน้อยอาจเป็นทางลัดสู่การพัฒนาการทำงานของท่าน ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกในกระบวนการจัดประชุม-สัมมนาฯ นักส่งเสริมฯ (DW) ที่มีการนำ KM มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน

          มีหลายอย่างที่เป็นบทเรียน ข้อสรุปเบื้องต้น ที่ทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรได้เรียนรู้ก็คือ

 • ในการคัดเลือกจุดที่เป็นของดี (Bese practice) ที่จะนำมา ลปรร.กัน ความรู้จะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่นักส่งเสริมฯ จะสามารถนำองค์ความรู้  เทคนิคการทำงานไปประยุกต์ใช้ในการทำงานฯ
 • สถานที่ศึกษาดูงาน (ของดี) กับสถานที่สัมมนาไม่ควรห่างไกลกันมากนัก
 • ในกรณีที่เป็นเรื่องเล่า ควรกำหนดประเด็นการซักถาม และคนที่จะคอยกระตุ้นคนเล่าไว้จะดีมาก
 • ทักษะการกระตุ้น สามารถเรียนรู้ได้โดยดูตัวอย่าง ดร.เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง ในกรณีจัดเวทีชุมชน (ตัวอย่าง ๆ)
 • ควรเปิดเวทีให้มีการ ลปรร.วิธีการทำงานที่ทำได้ดี ปัญหา และวิธีแก้ไขระหว่างคนหน้างานด้วยกันให้มากๆ
 • ไม่เน้นการชี้แจงข้อราชการ เหมือนเช่นการประชุมปกติ เพราะมีเวทีอื่นให้ดำเนินการอยู่แล้ว เช่น ประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอ  ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน เป็นต้น
 • ปัญหาที่ได้ร่วมกันสรุป ควรได้รับการแก้ไขให้มากที่สุด
 • ควรวางแผนที่จะฝึกทักษะให้นักส่งเสริมฯ ทำหน้าที่ในบทบาทคุณอำนวยไปพร้อมๆ กัน เท่าที่จะเอื้ออำนวยได้ เช่น ฝึกให้นำทำ AAR เป็นต้น
 • ในการสรุปบทเรียน(กรณีเรื่องเล่า) ควรมีการฝึกคุณบันทึกที่คอยบันทึกให้ทุกคนได้เห็นข้อมูล (ตามถนัด)) ดังเช่นตัวอย่างที่คุณสายัณห์ ปิกวงค์ ได้บันทึกและได้ใช้สำหรับการสรุปและถอดบทเรียนของแต่ละครั้งตามภาพด้านล่างนี้
 • คุณลิขิตหากจดไม่ทัน ควรเตรียมกล้องดิจิทอล เก็บภาพที่สำคัญๆ ไว้ ทั้งภาพกิจกรรม ภาพผลสรุปที่ได้บันทึกลงกระดาษฟาง  ดังภาพด้านล่างนี้
 • ฯลฯ

                                  

                                   

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตร

หมายเลขบันทึก: 19645, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:18:21+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สัมมนาเชิงปฏิบัติการ(dw)

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)