วิธีเขียนเรื่องเล่าสำหรับลงหนังสือนานาเรื่องราวจัดการความรู้


          เรากำลังเตรียมทำหนังสือ “นานาเรื่องราวจัดการความรู้”  สำหรับงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 2 (1 – 2 ธ.ค.48)   เมื่อวานคุณน้ำ (the water) เอาบทความเรื่องโรงเรียนชาวนามาให้ดู   ว่าเขียนแบบนั้นใช้ได้ไหม   ที่จริงที่เขียนมาก็ใช้ได้อยู่แล้ว   แต่ประเด็นก็คือเราจะกำหนดรูปแบบหนังสือเล่มนี้อย่างไร


          ต่อไปนี้เป็นข้อคิดเห็น (ไม่ใช่ข้อยุติ) สำหรับเริ่มกระบวนการระดมความคิด (แบบเปิด – คือให้คนนอกร่วมแจมด้วย)   ซึ่งจะสรุป (โดยคุณแอนน์ – ชุติมา) ในเวลา 1 สัปดาห์   คือในวันที่ 10 ส.ค.48
         
          แนวทางเขียนเรื่องลงหนังสือ “นานาเรื่องราวจัดการความรู้” (ชื่อหนังสือเปลี่ยนได้ – เป็นเรื่องหนึ่งในการระดมความคิดด้วย)
1.      เขียนให้เห็นภาพรวมของเรื่องนั้น
2.      มี “เรื่องเล่า” อย่างน้อย 1 เรื่อง
3.      เขียนให้เห็น “ตัวละครเด่น” ในเรื่อง   มี address,  หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน,  มือถือ,  แฟกซ์,   e-mail (ถ้ามี)   ของตัวละครเด่นให้ผู้อ่านที่สนใจไปดูหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้สะดวก
         ตัวละครเด่นในเรื่อง รร.ชาวนา   ควรมีนักเรียนชาวนา รร.ละ 5 – 10 คน   และ “คุณ
อำนวย” รวมทั้งผู้บริหารของ มขข.
4.      เขียนให้เห็น “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ของเรื่องนั้น   เห็นในระดับภาพรวม   โดยอาจลงรายละเอียดในบางขุมความรู้ที่เห็นว่ามีความแปลกใหม่   คนมักนึกไม่ถึง
5.      ความยาวเรื่องละไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A 4 (ไม่รวมรูป)
6.      มีภาพประกอบตามความเหมาะสม
7.      ชี้ให้เห็นจุดเด่น   จุดด้อย   เมื่อวิเคราะห์จากมุม KM


วิจารณ์  พานิช
   3 ส.ค.48