2 คำ conflict(ความขัดแย้ง) ; dispute (ข้อพิพาท)

ศัพท์แนะนำ

conflict (ความขัดแย้ง) : ความเชื่อหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่คู่กรณียังสามารถทำงานร่วมกันได้ (วันชัย วัฒนศัพท์, 2547) ความขัดแย้งเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งอย่างหนึ่งความขัดแย้งนำไปสู่ความสร้างสรรค์ได้ถ้าเข้าใจและมีการจัดการที่ดี แต่ความขัดแย้งถ้ามากเกินความเข้าใจและขาดการจัดการที่ดีก็สามารถนำไปสู่ความรุนแรงและความเสียหายตามมา               (ประเวศ วะสี,2547)

dispute (ข้อพิพาท) : ความเชื่อหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันและผู้ที่เกี่ยวข้องมุ่งที่จะเอาชนะให้ได้เพื่อเป้าหมายสูงสุดของตนเองซึ่งฝ่ายใดฝายหนึ่งอาจต้องไป

(วันชัย วัฒนศัพท์ม,2547)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณรู้ศัพท์พวกนี้หรือยังความเห็น (3)

qakpn
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับคำกล่าวของท่านผู้รู้ทั้ง 2 ท่านครับ แต่ความขัดแย้งดังกล่าวอย่างยิ่ง เวลาและความอดทนจะช่วยได้

ประชาชน
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
กลุ่มพันธมิตร และนายก ควรนำไปคิด
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยค่ะ ความขัดแย้งควรขัดแย้งเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์...