GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง คำนาม

หน่วยเล็กที่สุดที่มีความหมายในภาษาไทย

หน่วยที่เล็กที่สุดที่มีความหมายในภาษา  คือหน่วยคำ  ในภาษาไทยเราแบ่งคำตามหน้าที่ในประโยค  ได้ ๗ ชนิด  คือ

๑.คำนาม

๒.คำสรรพนาม

๓.คำกริยา

๔.คำวิเศษณ์

๕.คำบุพบท

๖.คำสันธาน

๗.คำอุทาน

คำนาม  คือคำที่ใช้เรียกคน  สัตว์  สิ่งของ  สถานที่หรือสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน  แบ่งตามลักษณะการใช้ได้  ๕  ประเภท  คือ

          ๑.๑ คำนามทั่วไป   (สามานยนาม)         

          ๑.๒ คำนามชี้เฉพาะ  (วิสามานยนาม)

          ๑.๓ คำนามบอกลักษณะ  (ลักษณนาม)

          ๑.๔ คำนามบอกหมวดหมู่  (สมุหนาม)

          ๑.๕ คำนามบอกอาการ   (อาการนาม)

         คำนามทั่วไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 193460
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

Mrs.pranee ขา

น่าสนใจมากค่ะ น่าจะเผยแพร่นะคะ

เนื้อหาน่าสนใจมากค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เป็นบทเรียนสำเร็จรูปทีเหมาะสมกับช่วงชั้นของผู้เรียน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดีมาก

ครูขา นักเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับตัวสะกดด้วย ญ ฐ และ ช เพราะเวลาอ่านชื่อนักเรียนจะผิดบ่อย ๆ